ill titleHistoria miejscowości Żarowka - Dopiski na marginesieAkt Notarialny 1870 str. 1
Akt Notarialny 1870 str. 2