Wykaz Osadników na Ziemiach Odzyskanych w 1945r.


Wykaz przygotowali: Tadeusz Cichoń (*1938) i Józef Cichoń (*1949).
Konsultant: Władysław Kużdżał (*1917).
Opracował: Stanisław Cichoń (*1941).
Kłodzko, grudzień 2004r.
Uaktualniono w marcu 2006r.

Wieś Sosnowa

 • 1. Szczurek Jan (1893-1952) i Weronika z d. Cichoń (1897-1976) z 6. dzieci:
  [Julia, Benedykt, Tadeusz, Aleksandra, Helena, Daniel]
  Weronika była siostrą Ludwika Cichonia - sekretarza wójta z Żarówki.
  W kilka lat po śmierci Jana, staraniem wdowy jego ciało zostało ekshumowane i pochowane na cmentarzu w Zdziarcu.
  Weronika została pochowana na Cm.Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 2.Frankowicz Stanisław (1910-1987 i Maria z d. Tomala (1911-1977).
  Oboje pochowani są na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 3. Cichoń Jan (1903-1988) i Weronika z d. Puła (1912-1975) z 3. dzieci:
  [Tadeusz (*1938), Władysława (*1939), Stanisław (*1941)]
  Jan to brat Wawrzyńca z p. 32. Weronika to siostra Wojciecha Puły z p. 10.
  Jan i Weronika pochowani są na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń
 • 4. Czapiga Józef (1911-1989) i Katarzyna z d. Bednarz (*1925) z synem:
  [Marian (1946-1973)]
  Józef to stryj Władysława Czapigi z p. 35. Rodzina ta przybyła w 1946r.
  Józef w następnych latach przez wiele kadencji pełnił obowiązki sołtysa.                        Czapiga Anna (1904-1978) - siostra Józefa.                                                                    Józef, Marian i Anna pochowani są na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 5. Mróz Jan i Amalia z d. Skrzyniarz.
  Jan podczas kampanii wrześniowej służył w 5. pułku ułanów, dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim w zachodniej części Niemiec. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, powrócił do kraju w polskim mundurze. W Sosnowie pełnił rolę tłumacza.
  Amalia pochodzi z Dulczy. Jan i Amalia pobrali się w maju 1946r - było to pierwsze wesele w Sosnowie. W latach 70-tych z 2. córkami wyjechali na Kujawy.
  Patrz: Korzenie rodziny Mróz.
 • 6. Pryga Franciszek i Bronisława z d. Mróz z 2. dzieci:                                          [Stanisław (*1941), Krystyna]                                                                                Bronisława to siostra Jana (z p. 5), Antoniego (z p. 31) i Józefa (z p. 41).
  Franciszek w pierwszych latach osadnictwa, pełnił obowiązki sołtysa.
  W latach 70-tych wspólnie z Amalią i Janem Mrozem wyjechali na Kujawy.
  Patrz: Korzenie rodziny Mróz.
 • 7. Siembab Jan (1908-1997) i Zofia z d. Szczurek (*1912) z 3. dzieci:
  [Danuta, Stanisława, Henryk]
  Zofia to siostra Wawrzyńca Szczurek z p. 26.                                                                           Jan przed wojną służył w Korpusie Ochrony Pogranicza.
  Jan jest pochowany na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 8. Szczurek Jan i Teofila z d. Jagoda (1919-1995) z synem:
  [Marian (1945-1983)]                                                                                                           Rodzina ta przyjechała w późniejszym terminie. W ich imieniu gospodarkę wybrała teściowa             - Anna Jagoda, która po wypełnieniu misji powróciła do Żarówki.
  Teofila pochowana została na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 9. Kryczka Władysław (1897-1975) i Bronisława z d. Cichoń (    -1976) z 2. dzieci:
  [Eugeniusz (1923-    ), Józefa (*1928)]
  Kryczka Józef (1885-1965) – brat Władysława.
  Władysław był uczestnikiem trzech wojen. Za bohaterstwo w okresie II Wojny Światowej Władysław i Bronisława, pośmiertnie, odznaczeni zostali medalami "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata".
  Władysław został pochowany na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
  Patrz: Korzenie rodziny Kryczka.
 • 10. Puła Wojciech (1908-1981) i Weronika z d. Lis (1912-1981) z 2. dzieci:
  [Antonina (*1936), Władysław (*1938)]
  Wojciech i Weronika pochowani są na Cm.(nowym) w Złotym Stoku.
  Patrz: Korzenie rodziny Puła.
 • 11. Szczurek Franciszek.
 • 12. Janiec Antoni i Weronika z d. Kogut z córką:
  [Marianna]
 • 13. Popera Jan (1898-1974) i Weronika (wdowa po Stanisławie Cichoniu) z 9. dzieci:
  Dzieci Jana z pierwszego małżeństwa z Katarzyną Puła:
  [Józef (1925-2005), Stanisław (    -1995), Franciszek, Weronika, Edward, Janina]
  Dzieci Weroniki z pierwszego małżeństwa ze Stanisławem Cichoniem:
  [Bronisław (1933-2004), Janina (1935-1994), Józef (1937-2001)]
  Katarzyna Popera z d. Puła zmarła jesienią 1944r na wysiedleniu w Nieczajnie.
  Stanisław Cichoń (1897-1943) zginął w Oświęcimiu. Figuruje w ks. zgonów KL- Auschwitz.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 14. Kogut Jan (1918-1984) i Zofia z d. Pryga (1913-1989) z synem:
  [Aleksander (1939-2004)]
  Siostra Zofii – Weronika wyszła za mąż za Stanisława Pułę (osiedlili się w Głogowie). Ich brat wyemigrował po II Wojnie do Australii. W latach 70-tych odwiedził rodzinę w Polsce, był m.inn. w Sosnowie i Kłodzku.
 • 15. Cygan Józef i Bronisława z d. Janiec.
 • 16. Cichoń Wojciech (    - 1946) i Waleria z d. ................. z 2. córkami:
  [Janina (1939-195.), Zofia]
  Wojciech to brat Stanisława (z p. 13). Zmarł w Przemyślu w 1946r.
 • 17. Tabor Stanisław i Maria z d. Skrzyniarz.
  Obecnie mieszkają w Kamieńcu Ząbk.
 • 18. Kawa Józef (    -    ) i Julia z d. Cygan (1915-2005) z 2. dzieci:
  [Leokadia (*1939), Stanisław (*1940)]
 • 19. Piątek Stanisław i Tekla z d. Ziobroń z 5. dzieci:
  [Władysław, Mieczysław, Zofia, Józefa (1926-2003), Władysława]
 • 20. Kużdżał Władysław (*1917) i Anna z d. Bielat (1923-1996).
  Anna pochowana jest na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 21. Żytniak Stanisław i Weronika z d. Kawa z 2. córkami:
  [Władysława, Stanisława]
 • 22. Jagoda Jan (1921-1998) i Anna z d. Czapiga (1926-1984) z synem:
  [Bronisław (    -    )]
  Bronisław w latach 90-tych zginął tragicznie w USA; pochowany na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
 • 23. Grzech Jan (1908-1971) i Rozalia z d. Finor z synem:
  [Tadeusz (*1939)]
  Jan pochowany został na Cm. Komun. w Kamieńcu Ząbk.
 • 24. Cyganowski Józef i Bronisława z d. Janiec z 5. dzieci:
  [Stefan, Józefa, Jan, Helena, Antoni]
 • 25. Janiec Jan (1899-1978), wdowiec z 6. synów:
  [Antoni, Jan, Władysław, Aleksander, Mieczysław, Stefan (1940-2005)]
  Jan (senior) i Stefan zostali pochowani na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
 • 26. Szczurek Wawrzyniec. Wkrótce ożenił się z Marią Bajor.
  Wawrzyniec to brat Zofii z p. 7.
 • 27. Skrzyniarz Tadeusz.
 • 28. Szczurek Weronika z 3. dzieci:
  [córka, syn, syn]
 • 29. Cichoń Wojciech  i Bronisława z d. Dykas z 4. dzieci:
  [Michalina, córka, syn, syn]
  Powrócili do Żarówki w 1948r.
 • 30. Puła Jan (1923-2005) s. Józefa i Katarzyny z d. Cichoń.
  Wkrótce przeprowadził się do Złotego Stoku.                                                                       Jan w 1948r ożenił się z Janiną Frankowicz (siostrą Stanisława z p. 2). Od 1953r mieszkali w Krakowie - Nowa Huta. Jan i Janina pochowani są na Cm. Grębałów w Krakowie.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 31. Mróz Antoni.
  Brat Jana Mroza (z p. 5), Bronisławy (z p. 6) i Józefa (z p. 41).
  Miejsce zamieszkania: przysiółek Rogów (Sosnowa).
  Patrz: Korzenie rodziny Mróz.

Wieś Płonica.

 • 32. Cichoń Wawrzyniec (1890-1955) i Maria z d. Starzyk (1895-1969) z 5. dzieci:
  [Józef (*1924), Stanisław (1928-1990), Bronisława (*1931), Maria (*1935),     
  Weronika (*1937)]                                                                                                  Wawrzyniec to brat Jana (p. 3).  Maria po śmierci Wawrzyńca powróciła z córką Marią do Żarówki (nr 158). Maria została pochowana na Cm. Komun. w Ząbkowicach Śl. Wawrzyniec został pochowany na Cm. (starym) w Złotym Stoku. Staraniem syna – Józefa, w 2005r. po ekshumacji został pochowany na Cm. Komun. w Ząbkowicach Śl.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 33. Cichoń Stanisław (1911- 2004) i Stefania Mrozowska.
  Syn Bronisławy z d. Cichoń i Łukasza Cichonia.
  Powrócili po kilku latach do Żarówki.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 34. Cichoń Antoni i ......... z d. Szczurek z 2. córkami:
  [               ,           ]
 • 35. Czapiga Władysław (    - 2004).
  Syn Tomasza - wieloletniego sołtysa w Żarówce. Bratanek Józefa Czapigi (z p. 4).
 • 36. Giża Stanisław i Władysława z d. Chałupka.
 • 37. Gurda Władysław i Weronika z d. Motyka.
  W latach 70-tych powrócili do Żarówki - Pańskie Pola.
 • 38. Kawa Adam i Bronisława z d.                    ze Zdziarca.
  Pani Bronisława była znaną i cenioną akuszerką. Wielu Żarowian i Dolnoślązaków zawdzięcza jej swoje przyjście na świat.
 • 39. Kaczor Józef i Weronika z d. Gurda z synem:
  [Stefan]
  Stefan jest synem Józefa i jego pierwszej żony Julii z d. Cichoń zmarłej tuż przed wybuchem wojny.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 40. Kokoszka Marian i ..............z d. Kołodziejczyk z 5. synami:
  [Marian, Bronisław (1929-1982), Stanisław, Czesław, Józef (*1937)]
  Pani Kokoszka urodziła się w Limanowej.
  Bronisław został pochowany na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
 • 41. Mróz Józef i Maria z d. Finor z 3. dzieci:
  [Róża (*1937), Stanisław (*1938)]                                                                                       Józef jest bratem Jana (z p. 5), Bronisławy (z p. 6) i Antoniego (z p. 31).                                  W latach 60-tych Józef i Maria z częścią rodziny powrócili do Żarówki.
  Patrz: Korzenie rodziny Mróz.

 

Wieś Ożary

 • 42. Grzech Paweł z Janowca.
 • 43. Kilian Józef i Ludwika z d. Miga.
 • 44. Kilian Michał i Maria z d. Jagoda.
  Kilianowie pochodzili z Pnia k. Radomyśla W.
  Maria to córka Anny (z d. Cichoń) Jagody, siostry Jana (z p.3) i Wawrzyńca (z p. 32).
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 45. Pikul Józef (    - 2004) z Bielizny.
 • 46. Siembab Bolesław (    -    ) s. Franciszka i Marii z d. Majka.
  Pierwszy z 3. braci pochodzących z Dulczy Małej osiadłych w latach1945/47 w Ożarach.
  Ożenił się z Emilią Szpyrka.
 • 47. Siembab Jan (    -1998). Brat Bolesława.
  Podczas okupacji pracował przymusowo w Niemczech. Po wyzwoleniu służył w polskiej jednostce przy Armii USA. Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnej Dulczy Małej, a w 1946r osiedlił się w Ożarach. W 1948r zawarł zwiazek małżeński.
 • 48. Siembab Teofil (    -    ). Brat Bolesława i Jana.
  W 1945r osiedlił się przejściowo na Pomorzu, skąd przeprowadził się do Ożar.
 • 49. Siembab Stanisław (nie spokrewniony z 3. braci powyżej).
 • 50. Sito Kazimierz i Wiktoria z d. Mucha z 7. dzieci:
  [Zofia, Emilia, Ludwik, Rozalia, Czesława, Julian, Julia (*1943)]
  Najstarsza (8.) córka Maria wyjechała w latach 30-tych za pracą do Niemiec i tam, po wojnie założyła rodzinę. Zmarła w 1989r.
  Najmłodsza Julia jest żoną Tadeusza Cichonia, s. Jana (z p. 3).
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 51. Sito Ludwik i Maria z d. Otfinowska.
 • 52. Sito Władysław i Wiktoria z d. Smagacz.
  Władysław był znanym muzykantem. Sitowie pochodzą z Dulczy - Zastawie.

             (Dane w p. 46 – 49 pochodzą od P. Czesława Siembab s. Jana – obecnie w USA)

Miasto Złoty Stok

 • 53. Cichoń Jan (*1918).
  Syn Bronisławy (z d. Cichoń) i Łukasza Cichoń.
  Jan kilka lat później ożenił się z Józefą Kryczka (*1928), c. Władysława (z p. 9) w Sosnowie. Był sekretarzem Urzędu Gminnego w Złotym Stoku. Za bohaterstwo podczas wojny odznaczony razem z żoną medalem "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Obecnie mieszkają w Krakowie.
  Patrz:Korzenie rodziny Cichoń oraz Korzenie rodziny Kryczka.
 • 54. Dykas Aleksander.                                                                                                                                    Aleksander kilka lat później ożenił się z Bronisławą Pikul z  Bielizny.
 • 55. Janiec Józef (1927 - 2005).
  Józef to brat Adeli (Bryłka) oraz Mieczysława (    -    ). Ich matka to Zofia (z d. Cichoń),         siostra Jana (z p. 3) i Wawrzyńca (z p. 32).
  Józef wkrótce ożenił się z Janiną Woszczyna (1925-2003).
  Oboje zostali pochowani na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 56. Kurek Jan i Anna z d. Wolak z Dulczy - Nowa Wieś.
 • 57. Nosal Józef.
  Syn Stanisława i Marii (z d. Cichoń), siostry Jana (z p. 3) i Wawrzyńca (z p. 32).                 Józef w 1949r ożenił się z Leokadią Malinowską z Warszawy. Pracował jako górnik w kopalni rud arsenowych i złota a po zakończeniu ich wydobycia w 1962r, został przeniesiony do kopalni rudy żelaza w Łęczycy. Leokadia i Józef wraz z rodziną mieszkają w Piastowie k. Warszawy.
  Patrz: Korzenie rodziny Cichoń.
 • 58. Smagacz Antoni (1922-2001) z Jastrząbki Str.
  Podczas okupacji aktywny żołnierz podziemia (BCh i AK Placówki ZASSÓW).               Antoni w 1948r (29 marca) ożenił się z Teresą Gajewską z Jastrząbki Str.
  Pochowany na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.
 • 59. Giża Franciszek (1923-1975), syn Pawła i Marii, ur. w Dulczy Wielkiej. W 1950 r. ożenił się z Heleną z domu Siembab (1927-1995) również pochodzącą z Dulczy Wielkiej. Oboje pochowani są na Cm. (nowym) w Złotym Stoku.

 

Zestawienie liczbowe.

Lp

Miejscowość

Dorośli

Dzieci

Razem

1

Sosnowa

  58

59

117

2

Płonica

  20

12

  32

3

Ożary

  16

  7

  23

4

Złoty Stok

    8

  -

    8

 

Ogółem:

102

78

180

Zmiany dodatkowe wprowadzone na podstawie informacji od:

·  17.05.2006 - Wojciech Giża: poz. 59

·  02.01.2006 - Piotr Pryga: poz. 14

·  09.01.2006 - Czesław Siembab: poz. 46 - 49

 

Uwaga: Wykaz nie obejmuje osób urodzonych na Dolnym Śląsku.

Zobacz również:

·  Wywiad z Władysławem Kużdzałem - Żarówka 1939-45 ->

·  Wywiad z Władysławem Kużdzałem - Sosnowa 1945 ->


Powrót [ Back ] | Strona domowa [ Home page ]

Mirosław Wnuk Š 2005