Szkółka drzew owocowych i ozdobnych w Zasowie

W roku 1879, miejscowość Zasów przeszła w ręce Witolda Łubieńskiego, powstańca z 1863 roku. To on założył w Zasowie słynną w całej okolicy pierwszą szkółkę drzew owocowych, dając w ten sposób zatrudnienie chłopom. Stał się również promotorem tej działalności wśród sąsiadów. Dostarczając materiału i służąc pomocą, rozpowszechnił uprawę wśród miejscowej ludności. I tak uprawa drzew stała się podstawowym źródłem wzrostu zamożności mieszkańców Zasowa.

Po nim gospodarstwo objął jego jedyny syn Tadeusz Łubieński. Razem z ojcem przekształcili szkółkę w nowoczesne zakłady ogrodnicze. Z inicjatywy Tadeusza Łubieńskiego powstał na tym terenie Związek Zawodowy Rolników oraz Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa. Tadeusz Łubieński z żoną Marią z Popielów miał pięciu synów i dwie córki. Wszyscy synowie byli zaangażowani w walkę o niepodległość Polski.

Syn Alfred Łubieński urodził się 26 lipca 1902 roku. Ukończył gimnazjum i Wydział Rolny na UJ w Krakowie. Po studiach ożenił się w Krakowie z panną Celiną Raczyńską. Urodziła się im jedyna córka - Teresa. Prowadził na terenie Zasowa hodowlę róż i skomponował piękny park wokół swej rezydencji. Dzięki praktykom zagranicznym Alfreda (w Wersalu uczył się uprawy róż i zakładania parków), uprawa róż została doprowadzona do poziomu w niczym nie ustępującego podobnym w Europie Zachodniej.

Obecnie w Zasowie mieści się "Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego", które jest niezależną i samorządną organizacją producentów materiału szkółkarskiego, sadowniczego i ozdobnego. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie potrzeb i praw oraz podejmowanie działań na rzecz podniesienia rentowności ich produkcji. Stowarzyszenie ma wyłączność na Jonagoreda Morens i Supra.

Na podstawie http://znowicki.webpark.pl/