ill titleKorzenie rodziny Cichoń

Na podstawie informacji od: Józefy Cichoń, Stanisława Cichoń, Henryki Jąkalskiej, Marii Pajdo, własnych.

Poniższe informacje nie dotyczą jednego rodu Cichoniów z Żarówki

Nazwisko Cichoń jest jednym z charakterystycznych nazwisk w Żarówce, jednocześnie bardzo popularnym. Dlatego bardzo wiele osób o tym nazwisko posiadało przydomki wywodzące się często z imienia ojca lub matki np. Wojtek Bartek Cichoń ( gdzie Bartek było imieniem ojca) lub charakterystyczne imię ojca lub matki zastępowało własne np. Łukasz Cichoń (gdzie Łukasz było imieniem ojca).

Znana jest sytuacja, gdy Pan Młody miał matkę Bronisławę Cichoń i panna młoda miała matkę Bronisławę Cichoń, a ksiądz wietrzył podstęp w tej zbieżności nazwisk.


Piotr Cichoń i Petronela. Petronela pochodziła z domu na Ługu koło domu Markowskich. Rodzice wcześnie umarli. Petronela miała brata. W młodości zalceał się do niej Jakub Frankowicz.
Florian Cichoń (+1966) i Weronika. Florian Cichoń miał braci (ojca Piotra Cichonia, drugi zginął w Oświęcimiu) i siostrę Bronisławę (po mężu Pryga korzenie rodziny Mróz). Florian i Weronika Cichoń wyjechali "za chlebem" do USA na początku XX wieku. Tam urodziły im się dzieci. Syn walczył w I Wojnie Światowej w armii amerykańskiej. Florian i Weronika Cichoń powrócili do Polski w latach 1920-1930. Syn nie chciał wracac do Polski i pozostał w USA, co spowodowało zerwanie kontaktów rodzinnych. Florian i Weronika Cichoń kupili gospodarstwo na Wólce Radomyskiej. Florian i Weronika Cichoń zostali pochowani na cmentarzu w Radomyślu Wielkim.


Jan Cichoń i Józefa Kryczka (rodzina Kryczka). Jan Cichoń (*??.08.1918 +05.09.2006) jest synem Łukasza i Bronisławy Cichoń (z domu Cichoń). Józefa Kryczka (*01.09.1926) jest córką Władysława Kryczka i Bronisławy z domu Cichoń. Bronisława Cichoń była siostrą Piotra Cichonia.
Jan Cichoń pod koniec kariery urzędniczej w Złotym Stoku, pełnił funkcję sekretarza Miejskiej Rady Narodowej. Na początku lat 60-tych wyjechał do Tarnobrzega - tam powstawał wówczas Kombinat Siarkowy. Karierę zakończył w Zjednoczeniu Siarkopol w Krakowie.
Na emeryturze Jan Cichoń był przewodniczącym koła kombatatntów w Krakowie.
Jan i Józefa Cichoń wraz z rodzicami Józefy (Władysławem i Bronisławą Kryczka) otrzymali medal "Sprawiedliwi wśród narodów" - "Righteous Among the Nations" (10.08.1997r) za pomoc osobom pochodzenia Żydowskiego w czasie II Wojny Światowej. Uratowali oni Wiktora i Władysława (Juliusza) Marek z Krakowa (informacje, oraz nagrania wywiadu Jóżefy na www.sprawiedliwi.org.pl). Pomogali oni też innym osobom pochodznia Żydowskiego ukrywającym się w lasie w okolicach Żarówki.
Łukasz Cichoń (*16.10.1873) i Bronisława Cichoń (*29.08.1885) pobrali się w dniu 09.09.1903 w Żarówce.Bronisława Cichoń była córką Józefa Cichoń i Teofilii Pryga. Józef Cichoń (*14.07.1861 w Żarówka) był synem Wawrzyniec Cichoń i Katarzyna Kawa. Teofila Pryga (*03.11.1864 w Żarowka) była córką Tomasza Pryga i Katarzyna Puła. Józef Cichoń i Teofila Pryga pobrali się 25.07.1883 w Żarówce.