ill titleNazwisko Cichoń


Józef Cichoń i Apolonia Markowski lub Parkosz. Pobrali się ok. 1790 roku.

NIE STETY NIE MOGĘ PODAĆ DZIECI TYCH OSÓB PONIEWAŻ SĄ TO OSOBY ŻYJĄCE, A JEST OCHRONA O DANYCH OSOBYCH.

ill titleNazwisko Sak

Maciej Sak i Anna Mróz. Ślub ok. 1787.

ill titleNazwisko Joniec

Jan Joniec i Zofia Mróz lub Kryczka. Ślub ok. 1800.

ill titleNazwisko Mróz

Tomasz Mróz i Rozalia Kryczka. Ślub ok. 1800.

ill titleNazwisko Pryga

Wojciech Pryga i Katarzyna[...].

ill titleNazwisko Skowron

Stanisław Skowron i Jadwiga Czuchra.

ill titleNazwisko Oliprach

Szymon Oliprach i Marianna Głowacz.