ill titleKorzenie rodziny Kryczka

Na podstawie informacji od Władysławy Kryczka córki Andrzeja Kryczki, Józefy Wnuk córki Władysławy Kryczka, Józefy Cichoń córki Władysława Kryczka, Antoniego Frankowicz syna Władysławy Kryczka, Edyty Kryczka żony Mirosława syna Jana Kryczki, Susan Kryczka córki Franciszka Kryczka, Beaty Kryczka żony Bogusława syna Jana Kryczki.Paweł Kryczka i Katarzyna +1836 z domu Gajewski pobrali się 22.11.1858 w Zdziarcu. Paweł Kryczka był synem Jana Kryczka i Zofii z domu Należny. Jan Kryczka +1800 i Zofia Należny + pobrali się około roku 1825. Jan i Zofia Kryczka mieli synów Pawła Kryczka i Marcina Kryczka. Marcin Kryczka ożenił się z Marią Pryga w 27.10.1856 roku.
Paweł Kryczka bardzo młodo zmarł. Katarzyna Gajewski wdowa po Pawle Kryczka wyszła ponownie za mąż za ??? Frankowicza.

Andrzej Kryczka i Teresa z domu Mróz (rodzina Mróz) pobrali się 08.1886. Początkowo mieszkali w domu Mrozów (u rodziów żony) na tzw. Mrozówce (plac pomiędzy Wiatrem a Jańcem) w Żarówce. Nie mieli pieniędzy. Andrzej Kryczka wyjechał do Niemiec do pracy. Po powrocie "procesował się" o spadek po swoim ojcu z przyrodnim rodzeństwem. W wyniku procesu otrzymał ziemie i las. Przeniosł cały swój dobytek "na tokach pod krzoki", gdzie wraz z Teresą zbudowali swój pierwszy dom (obecna dom Wnuków). Andrzej Kryczka umiał biegle pisać i czytać. Dzięki czemu był sekretarzem wójta Żarówki - Mikołaja Puły. Andrzej Kryczka często uczestniczył w spisywaniu testamentów.

Teresa Kryczka (Mróz)*24.10.1869 +30.01.1964 była córką Wawrzyńca Mróz i Zofii Mróz z domu Cichoń, rodziny Mróz, rodzina Cichoń.