ill titleKorzenie rodziny Mróz

Na podstawie informacji od: Henryka Jąkalska, Adam Skiba, Marian Pryga, Stanisław Pryga s. Aleksandra, Józefa Wnuk c. Władysławy Kryczka.


Wawrzyniec (Wawrzek) i Zofia Mróz z domu Cichoń (korzenie rodziny Cichoń).
Zofia Mróz była córką Marcina Cichoń i Marianny z domu Gurda.