ill titleKorzenie rodziny Wnuk

Matusz Wnuk pochodził z przysiółka Rżyska koło Wojsławia. Mateusz Wnuk miał żonę Honoratę. Mateusz Wnuk był strażnikiem leśnym. Mieszkali w budynkach folwarcznych w Rżyskach.Matusz Indyk (*14.08.1878, +103.04.1928), pochodził ze Złotnik. Na początku XX wieku ożenił się z Marią (*21.10.1881) z d. Sęk z Woli Mieleckiej. Matusz Indyk prowadził duże gospodarstwo rolne. W latach 20-tych miał wiatrak (sprzedany do Rzędzianowic), również jedną z pierwszych młocarni (1928 r.), kierat, młynek do zboża, kopaczkę do ziemniaków. Mateusz wytwarzał w gospodarstwie cegłę oraz dachówkę (miał dachówczarkę). Mateusz Indyk prowadził przed wojną wyszynk na Woli Mieleckiej.

Zdjęcie - Mateusz Indyk
Mateusz IndykŹródła:
[1] Kiryka Feliks pod redakcją, Mielec Studia i materiały z dziejów miasta i regionu T.3, str. 377, Mielec 1994,
[2] Maciąg Mirołsaw, Nieznane karty represji i terroru,
[3] http://www.wolamielecka.pl/ludzie-woli/ppor-rezerwy-edward-indyk [dostęp: 29.12.2015]