ill titleKorzenie rodziny Cichoń (linia Wawrzyńca)

Dzieje jednego z wielu rodów o tym nazwisku żyjących w Żarówce. Niniejsze opracowanie obejmuje okres od początku XIXw. do 2006r.

Protoplaści rodu: Wawrzyniec Cichoń (1835-1861)i Katarzyna Kawa (1839-).

Ślub Wawrzyńca i Katarzyny odbył się ok. 1860r. Z tego związku urodził się w dniu 14.06.1861r syn Józef. W tym samym roku zmarł Wawrzyniec.

Wdowa Katarzyna poślubiła w dniu 18.11.1862r Wojciecha Paligę (*1831), syna Józefa i Marii z d. Rydzy.

W dniu 25.07.1883r Józef Cichoń ożenił się z Teofilą Pryga (*03.11.1864).

Rodzice Teofilii to Tomasz Pryga i Katarzyna Puła.

Dziadkowie Teofilii ze strony matki to Józef Puła i Maria Gajowski, a ze strony ojca to Wawrzyniec Pryga i Maria Skowron (data ślubu: 14.11.1825).

Pradziadkowie Teofilii(ze strony ojca) to Kazimierz Pryga i Tekla oraz Paweł Skowron i Katarzyna.


Młodsza siostra Teofilii - Agnieszka Pryga (ur. 21.01.1867; zm.ok. 1906) wyszła za mąż za Filipa Cichonia(ur. 17.04.1865).


Józef Cichoń był znanym i cenionym cieślą - budował domy nie tylko dla swoich dzieci. Po ślubie z Teofilą zamieszkali w nowej chacie na parceli nr 157 w Żarówce. Teofila zmarła w 1934r.

Józef był tradycjonalistą; surowo przestrzegał zasad w jakich był wychowany i wymagał posłuszeństwa oraz podobnego zachowania nawet od dorosłych dzieci. Nie akceptował zmian w obyczajach i stylu życia dokonującego się w okresie międzywojennym; strojem świątecznym była dla niego "płóciennica" a do kościoła chodził pieszo mimo możliwości i zaproszeń do przejazdu "półkoszką". Bardzo krytycznie ocenił też zakup (pierwszego w Żarówce!) wózka dziecinnego przez młodszą synową.

Wkrótce po przekazaniu gospodarstwa w 1936r dla młodszego syna - Jana i Weroniki z d. Puła, Józef wyprowadził się do córki Zofii (Janiec) w Nowej Wsi - Bielizny, północnego przysiółka Żarówki.

Józef zmarł wiosną 1939r.


Żarówka nr 157 - dom zbudowany przez Józefa Cichonia s. Wawrzyńca.
W 1936r przekazany dla młodszego syna - Jana, po zawarciu związku małżeńskiego z Weroniką Puła c. Feliksa i Bronisławy z d. Cymbor. W czerwu 1945r opuszczony po wyjeździe na Ziemie Odzyskane, przekazany w użytkowanie rodzinie siostry Jana - Katarzynie i Józefowi Puła. W latach 50-tych XXw siedziba sołtysów: Józefa oraz Franciszka Puły.
W prawej części chaty (z osobnym wejściem) mieszkała, przed wojną i podczas okupacji, nauczycielka Janina Płatek.
Na zdjęciu stan w latach 70-tych. Chata została rozebrana ok. 1990r.Żarówka nr 157 - zima 1927/28r. Rodzina Cichoni (część), od lewej: Jan, Zofia, Teofila z d. Pryga, Aniela, Józef s. Wawrzyńca, Mikołaj Puła, Maria z d. Starzyk - żona Wawrzyńca, Wawrzyniec. Najmłodsza: Maria (*1919) - c. Anny (Cichoń) i Józefa Jagody.


 

Ad 2 - Bronisława Cichoń i Łukasz Cichoń mieszkali w Żarówce.

                    Mieli (8) dzieci:

                   2a - Maria (1904-    ), zamężna z . . . . . . . . Warzecha.

                                    Miejsce zamieszkania: Pniaki k. Nowej Jastrząbki.

 

2b -  Katarzyna (1906-1978), zamężna od 1932r ze
                   Stanisławem Bajor (1907-1979) z Janowca.         

                                                          Miejsce zamieszkania: Janowiec.

                                      Dzieci (6):

-         Władysława (*1934).

-         Mieczysław (*1935).  Mieszka w Krakowie.

-         Józef (1937-1955). Zginął w pracy na stacji
                        PKP w Kamieńcu Ząbk.

-         Maria (*1940).

-         Edward (*1944).

-         Marian (*1947).

                                                              

                   2c - Aniela (1909-1998), zamężna z Karolem Finor.         

                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                      Dzieci (4):
                                      -   Krystyna (*1945), zamężna z Aleksandrem
                                                Cetnar. Mają (4) dzieci: Zbigniew, Jerzy,
                                                                                 Grzegorz, Barbara.
                                      -   Józefa (*1947), zamężna z Józefem Skowron.
                                                          Mają (4) dzieci: Małgorzata, Agata,
                                                                                 Adam, Jacek.
                                      -   Czesława (*1950), zamężna z Leszkiem
                                                Słowik. Mają (3) córki: Joanna, Barbara,
                                                                                      Katarzyna.
                                      -   Tadeusz (*1952), żonaty z Józefą Giża.
                                                Mają (4) dzieci: Alicja, Agnieszka, Piotr,
                                                                                      Wojciech. 

 

                   2d - Stanisław (1911-    ), w związku ze Stefanią
                                                                             Mrozowską.
                                     
Miejsce zamieszkania: Żarówka do 1945r.
                                      Po kilkuletnim pobycie w Płonicy k. Złotego
                                      Stoku powrócili do Żarówki.
                                                Bezdzietni.

 

                   2e - Józef (1913-2004), żonaty z Janiną
                                                                   Kokoszka
ze Zdziarca.

                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                      Dzieci (6):
                                      -   Marian.
                                      -   Maria.
                                      -   Helena.
                                      -   Zdzisław.
                                      -   Włodzimierz.
                                      -   Bogdan.

 

                   2f - Jan (ur. 08.1918; zm. 05.09.2006), żonaty z Józefą
                             Kryczka
(*1922) c. Władysława (1897-1975) i
                             Bronisławy (‘Krytcyna’) z d. Cichoń.
                             Józefa mieszkała od 1945r z rodzicami w Sosnowie.
                             Jan od 1945r. mieszkał w Złotym Stoku.

                             Jan Cichoń i Józefa z d. Kryczka w dniu 10.08.1997r
                             zostali odznaczeni medalami „Sprawiedliwi wśród
                             Narodów Świata
” za bohaterską postawę w okresie
                             II Wojny Światowej.

                             Również rodzice Józefy - Władysław Kryczka i
                             Bronisława
zostali odznaczeni (pośmiertnie)
                             takim medalem
w dniu 17.10.1997r. Uratowali oni
                             m.in. Wiktora i Władysława (Juliusza) Marek z
                             Krakowa.

                             Jan przez wiele lat był sekretarzem Urzędu Gminnego

                             w Złotym Stoku.
                             W latach 80-tych przeprowadzili się do Tarnobrzega
                                                          a następnie do Krakowa.

                                                Dzieci (2) córki:

-    Lucyna, lekarz, zamężna z Czesławem
          Szyperko. Mieszkają w Krakowie.
                             Mają córkę Barbarę.

-    Alicja, zamężna.    Mieszkają w Krakowie.
                             Mają (2) synów: Łukasz,
                                                      Mateusz.

 

2g -  Władysław (1921-ok. 2000), żonaty z Genowefą
                                                          Dykas
(*1937).

                                       Miejsce zamieszkania: Zarówka.

                    Dzieci (3):
                    -   Wojciech, żonaty z Izabelą Kogut.
                                                Mieszkają w Żarówce.
                                                Mają (2) synów.
                    -   Krzysztof, żonaty, mieszkają w Mielcu.
                                                Mają (2) córki.
                    -   Józefa, zamężna, mieszkają w Mielcu.
                                                Mają (1) córkę. 

 

2h - Agnieszka (*1924), zamężna z Józefem Słowikiem (+16.11.1998) s. Feliksa.

                                       Miejsce zamieszkania: Żarówka.

[Uzupełniono 19.10.2006 na podst. informacji od Ewy Kryczka - Krzysztoń, oraz 20.04.2007 na podst. informacji od Aleksandry Słupek].

       

Ad 4 - Katarzyna Cichoń i Józef Puła (‘Wola boska’).
                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.
          Katarzyna w latach 1911/12 pracowała w fabryce włókienniczej w
          USA w stanie Connecticut. Po powrocie do kraju w 1913r wyszła za
          mąż za Pawła Markowskiego. Paweł wcielony do Armii Austriackiej
          walczył w rejonie Jasła - Gorlic i zmarł z wycieńczenia i choroby w
          1915r.

          Drugi mąż Katarzyny - Józef Puła również był żołnierzem
          austriackim i walczył w latach 1917/18 na froncie włoskim m. inn.
          nad rzeką Piawą. Koniec wojny zastał go w lazarecie na terenie
          Czech. Ślub Katarzyny i Józefa odbył się w końcu 1918r.

          Odnotować należy niezgodność daty urodzenia Katarzyny -

          Wg The Family Search: 26.09.1888r, faktycznie: 07.09.1888r.

                   Mieli (8) dzieci,w tym bliźniaczki (Julia i Teresa):

 

                   4a - Ludwik (1919-1920).

 

                   4b - Wawrzyniec (ur. 15.07.1921; zm. 08.04.1995) żonaty
                                                                             z  Józefą Krawczyk.

                             W kilka lat po wojnie osiedlili się w m. Chycina
                             k. Międzyrzecza. Od 1962r zamieszkali w Świerkach
                                                                             k. Nowej Rudy.
                                      Dzieci (3):

-         Władysława.

-         Helena.

-         Antoni.

                                               

                             Ojciec Józefy - Andrzej Krawczyk już jako chłopiec
                             samoistnie nauczył się leczyć zwichnięcia i złamania
                             kończyn (zaczynał „praktykować” na zwierzętach
                             domowych). Fenomenalne zdolności w różnych
                             dziedzinach wykazał w dalszym życiu. Wybuch I Wojny
                             Światowej zastał go w mundurze austriackim, ale
                             wkrótce dostał się do niewoli rosyjskiej. W centralnej
                             Rosji dostał nakaz kierowania gospodarstwem rolnym,
                             którego właściciel został zmobilizowany. Już w
                             pierwszym roku gospodarzenia osiągnął zdumiewające
                             efekty dzięki trafnym decyzjom gospodarczym
                             i finansowym. Ponadto, będąc stolarzem wykonał
                             efektowny ganek w wejściu do budynku. Wkrótce
                             takie same budowle miał sołtys, kowal, pop i co
                             bogatsi gospodarze w wiosce.
                             Właściciel gospodarstwa, który przyjechał na urlop, po
                             obejrzeniu swoich pól i zabudowań -  był zachwycony,
                             wycałował publicznie Krawczyka a domownikom i
                             zatrudnionym w gospodarstwie polecił, aby w dalszym
                             ciągu wykonywali wszystkie polecenia i rady Polaka.

                             Andrzej Krawczyk miał też duże poczucie humoru,
                             które mogło  skończyć się tęgim pobiciem; na
                             początku pobytu w tej wiosce był rozpytywany przez
                             młodego rekruta wyjeżdżającego na front: czy zna
                             miasto Karpaty? Ten odpowiedział, że tak, jest to duże
                             miasto, bogate i będzie mu tam dobrze. Żołnierz ten
                             przeżył klęskę swoich wojsk na tym froncie, ale
                             podczas pierwszego urlopu w rodzinnej wiosce chciał
                             odegrać się na jeńcu - żartownisiu. Zamiar ten
                             udaremnili tubylcy, dla których Polak był już wielkim
                             autorytetem.
                             Wybuch wojny domowej w Rosji skutkował
                             przeniesieniem jeńca Krawczyka na Wschód, na
                             Syberię. Tam też jego umiejętności zostały szybko
                             docenione i to tak skutecznie, że mimo skończonej
                             wojny nie zezwalano mu na powrót do Ojczyzny. W
                             kilka lat po wojnie,  brawurowo, poprzez Chiny i
                             drogą morską przez Ocean Indyjski, powrócił Andrzej
                             Krawczyk do Żarówki. Do końca życia leczył bardzo
                             skutecznie zwichnięcia i złamania, służył też dobrą
                             radą i  pomocą w różnych sprawach, sąsiadom i
                             potrzebującym z całej okolicy.
                             [opis wg relacji Zygmunta Puły s. Jana].

 

                   4c - Jan (ur. 14.02.1923; zm. 08.06.2005), żonaty od lutego
                             1948r z Janiną Frankowicz (ur.27.08.1925;
                             zm. 11.09.1993), c. Jana i Marii z d. Giża z Dulczy Wielkiej.
                             Janina pochodziła z Podlesia Żarowskiego.

                                    Jan ukończył Szkołę Metalową w Dębicy. Podczas
                             okupacji pracował w zakładach zbrojeniowych w
                             Krakowie (ul. Rakowiecka). W latach 1945 - 1952 był
                             zatrudniony w zakładach „Arsen” w Złotym Stoku.

                             W 1952r podjął pracę w „Biprostalu” w Nowej Hucie.

                             W 1953r rodzina przeprowadziła się do Nowej Huty.

                                      Dzieci (3), po wyższych studiach:

-         Zygmunt (*1949), żonaty z Zofią Kasprzyk.

                                                Zygmunt jest pracownikiem Polit. Krak.

                                                          Mają (2) dzieci:

                                                          - Katarzyna (*1982), studia adm.

                                                          - Tomasz (*1988).

-         Kazimierz (*1951), absolwent AGH w Krakowie
(Wydz. Metalurgiczny), żonaty od 1982r  z
Cecylią Sender z Chwałowic k. Radomyśla (pow.
Stalowa Wola). Cecylia jest lekarzem internistą,
ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie.
                        Mieszkają w Brzesku.

                                                          Mają (1) córkę: Anna (*1985), studiuje
                                                                             w Akademii Medycznej.

-         Teresa (*1955), zamężna z Piotrem
Zdybalskim (*1955). Razem studiowali na
Wydz. Inż. Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Piotr przez 8 lat pracował na budowach
zagranicznych, obecnie kieruje budową „Nowego
Miasta” w Krakowie.
              Mają (2) dzieci:

                                                          - Aleksandra (*1985).

                                                          - Marek (*1988).

                                                                                     

                   4d - Aleksander (*1924), żonaty z Józefą Cymbor (*1930)
                                                                                      z Żarówki.
                             Aleksander w 1947r podjął pracę w zakładach „Arsen”
                             w Złotym Stoku. W 1952 przeniósł się (razem z bratem
                             Janem) do kombinatu metalurgicznego w Nowej
                             Hucie. Po ślubie (27.06.1959r) Aleksander i Józefa
                             zamieszkali w Krakowie - Czyżynach.

                                      Od 1962r mieszkają w Krakowie - Olsza II.

                                      Dzieci (2) synów:

-         Stanisław (*1960), żonaty z Barbarą
                                  Kiszka (*1961).

                                                Stanisław jest absolwentem Wydz.
                                                Elektrycznego Pol. Krak. i pracuje w
                                                swoim zawodzie. Mieszkają w Krakowie.

                                                Mają (2) córki: Beata (*1988),
                                                                             Joanna (*1991).

                                      -   Tadeusz (*1963), żonaty z Renatą Liszka.

                                                           Pracują i mieszkają w Krakowie.

                                                          Mają (2) synów: Mateusz (*1990),
                                                                                  Łukasz (*1998).

 

                   4e - Franciszek (*1927), żonaty od 1949r z Rozalią
                                                                             Słowik
(*1926).

                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                      Dzieci (6):

-         Danuta (*1951), zamężna od 1973r z
     Czesławem Kmieć. Czesław zmarł w 1995r.

                                                          Miejsce zamieszkania: Mielec.

                                                          Dzieci (4): Rafał, Teresa,
                                                                             Marcin, Jakub.

-         Józef (*1953), żonaty od 1988r z Dorotą
     Straub. Józef wyemigrował w 1982r
     (poprzez Wiedeń) do USA.
                        Mieszkają w Chicago.

                                                          Dzieci (2) córki: Katarzyna,
                                                                                 Barbara.

-    Grażyna (*1956), zamężna od 1978r z
                   Tadeuszem Ćwiok. Mieszkają w Dębicy.

                   Dzieci (3) córki: Marta, Barbara,
                                                          Paulina.

                                      -    Jan (*1958), kawaler. Mieszka z rodzicami.

-    Stanisław (*1960), żonaty od 1991r z Anną Ryś.
                             Dzieci (3): Paulina, Michał, Sylwia.

                                      -    Wojciech (1963-1996).

 

                   4f - Julia (ur. 16.04.1929; zm. 23.05.2005), zamężna od
                                      lipca 1957r z Piotrem Mróz (1930-1992).

                                                                             Mieszkali w Żarówce.

                                      Dzieci (5) w tym bliźniaki (Aleksander i Adam):

                                      -   Maria (*1958), zamężna od 1980r z
                                                Marianem Pajdo. Mieszkają w
                                                          Marcinkowicach n. Dunajcem.
                                                          Dzieci (4):

                                                          - Iwona (*1981).

                                                          - Ewa (*1983).

                                                          - Dominik (*1983).

                                                          - Aleksandra (*1991).

                                      -   Teresa (*1961), zamężna od 1982r z
                                                                   Henrykiem Mydlarzem.
                                                                   Mieszkają w Żarówce.

                             Dzieci (3):

                             - Marta (*1983).

                             - Marcin (*1985).

                             - Katarzyna (*1991).

                                      -   Aleksander (*1965), żonaty od 1987r z
                                                                             Bernadettą Lazur.

    Jest sołtysem wsi Żarówka od 1999r.

                   Dzieci (3):

                   - Karolina (*1988).

                   - Piotr (*1990).

                   - Wojciech (*1994).

                                      -   Adam (ur. 02.01.1965; zm. 03.01.1965).

-   Bernardeta (*1966), zamężna od 1988r z
                   Edwardem Pachoł. Mieszkają w Zdziarcu.

                   Dzieci (3):

                   - Damian (*1988).

                   - Adam (*1989).

                   - Małgorzata (*2002).

 

                   4g - Teresa (ur. 16.04.1929; zm. 1935). Zmarła na
                                                          zapalenie opon mózgowych.

 

4h  - Ludwik (1932-1944). W dniu 24 sierpnia 1944r
          artyleria radziecka ostrzeliwała zabudowania Żarówki.
          Ojciec rodziny po załadowaniu dobytku na wóz,
          oczekiwał wraz z najmłodszym dzieckiem w izbie na
          dogodny moment do ucieczki. W pewnej chwili pocisk
          wybuchł na podwórzu -  jeden z odłamków trafił
          12-latka w skroń. Chłopiec zginął na miejscu nie
          wydając jęku.

 

Ad 5 - Wawrzyniec Cichoń i Maria Starzyk mieszkali w Żarówce.

          Wawrzyniec służył w Rzeszowie w jednostce Armii Austriackiej.
          O wybuchu I Wojny Światowej dowiedział się podczas powrotu
          z 2-tygodniowego urlopu (na żniwa).

Foto ze zbiorów rodzinnych. W dolnym rzędzie w środku „po turecku” Wawrzyniec Cichoń.

                        W 3-cim rzędzie, drugi od prawej - Stanisław Nosal.

 

Już 15.08.1914r. jego pododział w potyczce pod Lublinem dostał się do
niewoli rosyjskiej. Wywieziony został do zachodniej Syberii (Tomsk).
Przez prawie 7 lat niewoli pracował m. inn. u zegarmistrza; w okresie
rosyjskiej wojny domowej został wciągnięty w wir tamtych wydarzeń.

Do Żarówki powrócił drogą morską poprzez Szczecin wiosną 1921r.
Zmienił się tak bardzo, że rodzice nie rozpoznali go. Kim jest powiedział
dopiero po posiłku, którym jako wędrowca, został ugoszczony.
Do końca życia wykorzystywał nabyte umiejętności; naprawiał zegary,
prowadził małe punkty handlowe. Od połowy lat 30-tych był sołtysem
w Żarówce. Urząd zdał okupantom w 1940r wraz z uzbrojeniem
i amunicją „ujawnioną” (podrzuconą w nocy pod dom) przez
wystraszonych mieszkańców, po rozstrzelaniu w Janowcu rodziny
Prygów za posiadanie broni. Obowiązki sołtysa przejął Tomasz Czapiga.

W 1945r Wawrzyniec wyjechał wraz z rodziną do Płonicy k. Złotego
          Stoku.

          Odnotować należy niezgodność daty urodzenia Wawrzyńca -

wg The Family Search: 22.05.1890r, faktycznie: 19.05.1890r.

          Mieli (5) dzieci:

                   5a - Józef (*1924), żonaty z Heleną Kurek (1928-1991).

                                                Miejsce zamieszkania: Ząbkowice Śl.

                                      Dzieci (4):

                                      -    Stanisław (*1951), żonaty z Wiesławą
                                                Kaczan. Był nauczycielem akademickim
                                                WSP Opole, obecnie pracuje w UM w
                                                                             Częstochowie.
                                                          Mają (2) synów: Piotr, Mateusz.

-    Teresa (*1953), zamężna z Ryszardem Mais.
                                                Mieszkają w Opolu.
                             Mają (3) dzieci: Sebastian,
                                                   Izabela, Krzysztof.

-    Elżbieta (*1955), siostra zakonna (misje
               w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i USA).

-         Anna (*1968), zamężna ze Stanisławem
                                  Kulikowskim.
              Mieszkają w Ząbkowicach Śl.

                                                                  

                   5b - Stanisław (1928-1990), żonaty z Józefą Chałupka(1929-2000). Mieszkali w Płonicy k. Złotego Stoku.

                                 Dzieci (5):

                                 -   Stanisława, zamężna z Wojciechem Drabarek, mieszkają w Złotym Stoku,

                                 -   Kazimiera, mieszka w Gdyni,

                                 -   Krystyna, zamężna, mieszkają w Holandii,

                                 -   Tadeusz,

                                 -   Elżbieta zamężna z Ireneuszem Król, mieszkają w Gdańsku.

 

                   5c - Bronisława (*1931), zamężna z . . . . Osuch (    -    ).

                                                Miejsce zamieszkania: Ząbkowice Śl.

                                      Dzieci (1) córka:
                                      -   Maria.                Mieszka w Ząbkowicach Śl.

 

                   5d - Maria (*1935), zamężna od 30.11.1959r ze
                                                                   Stanisławem Bednarz.

                                                Miejsce zamieszkania: Żarówka 158.

                                      Dzieci (2) córki:

                                      -   Kazimiera (*1960), zamężna z . .  . Szymoch.
                                                          Mieszkają w Kamieńcu Ząbk.

                                      -   Maria (*1967).    Mieszka w Kamieńcu Ząbk.

 

                   5e - Weronika (*1937), zamężna z Bogusławem

                                                                             Kopka (1934-1989).

                                      Bogusław był maszynistą PKP. Jego rodzice
                                      walczyli w Powstaniu Warszawskim.

                                                Miejsce zamieszkania: Kamieniec Ząbk.

                                      Dzieci (3) synowie:

-         Edward, żonaty z Urszulą Petzelt.
     Edward kontynuuje zawodowe tradycje
     ojca.   Mieszkają w Kamieńcu Ząbk.

                                                Mają (3) dzieci: Krzysztof, Katarzyna, Jerzy.

-   Henryk, kawaler.

-   Tomasz, kawaler.

 

Ad 7 - Anna Cichoń i Józef Jagoda mieszkali w Żarówce.

                   Józef Jagoda również walczył w I Wojnie Światowej i na jej
                   początku dostał się do niewoli rosyjskiej. Powrócił do Żarówki
                   w 1918r.
                    Mieli (11) dzieci, w tym bliźniaczki (Teofila i Maria):

 

                     7a - Stanisław (1911-1977), żonaty z Marią  Szęszoł
                                                                    z Dąbia.

                               Stanisław pracował w zakładach lotniczych w Mielcu.

                                        Dzieci (5): 4 córki i syn.

 

                   7b - Katarzyna (1913-1990), zamężna z  Franciszkiem
                                                                             Janiec (     -     ).
                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                      Dzieci (10): 6 córek i 4 synów.

 

                   7c - Teofila (1919-1995), zamężna z Janem
                                                                   Szczurek
(*1919).

                                      Miejsce zamieszkania od 1945r: Sosnowa.

                                      Dzieci (4):

                                      -   Marian (1945-1983), żonaty z Teresą Pikul
                                                                                      z Ożar.
                                                          Miejsce zamieszkania: Sochaczew.
                                                          Dzieci (3) synów.

                                      -   Felicjan (1950-1988), żonaty z Bronisławą 
                                                                   M . . . . . z Dzbanowa.
                                                          Dzieci (2) córki.

-   Edmund (*1951), ożenił się z Gabrielą
                                      M . . . . . z Dzbanowa.
                             Miejsce zamieszkania: Sosnowa.
                             Dzieci (3): 2 synów i córka.

-   Hanna (*1959), zamężna z Tadeuszem
                                                Żytniak (1953-2004).

                   Miejsce zamieszkania: Sosnowa.
                             Dzieci (2) córki.

 

                   7d - Maria (1919-1968), zamężna z Michałem

                                                                             Kilian (1913-1984).

                                                Miejsce zamieszkania od 1945r: Ożary.

                                      Dzieci (1) syn:

-   Zdzisław (*1944), absolwent Polit. Wroc.
                   żonaty z  .  . .  Burger z Kamieńca Ząbk.
                             Miejsce zamieszkania: Jaworzno.
                             Dzieci (3).

 

                   7e - Jan (*1922), żonaty z Heleną Pryga (1930-2005).
                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.
                                      Dzieci(3):
                                      -   Andrzej.
                                      -   Janina.
                                      -   Hanna.

 

                   7f - Julia (*1925), zamężna ze Stanisławem Śliwińskim.

                                                                   Mieszkają w Mąkolnie.
                                      Dzieci (3) córki.

 

                   7g - Ludwik (1930-2002), żonaty z Zofią Pęczek.

                                      Miejsce zamieszkania: Kraków- Nowa Huta.

                                      Dzieci (4):
                                      -   Irena.
                                      -   Zbigniew.
                                      -   Ewa.
                                      -   Maria.

 

                   7h - Zofia (*1931), zamężna z Władysławem
                                                                             Janiec
s. Jana.

                                                          Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.
                                      Dzieci (3): 2 synów i córka.

 

                   7i - Antoni (*1933), żonaty z Marią Dykas.

                                                          Miejsce zamieszkania: Brzesko.

                                      Dzieci (2) córki,  mieszkają w Krakowie.

 

                   7j - Anna (*1934), zamężna ze Stanisławem
                                                                   Cichoniem
s. Ignacego.

                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                                          (sąsiedzi posesji 157 i 158).
                                      Dzieci (6):
                                      -   Zofia.
                                      -   Mariusz.
                                      -   Tadeusz.
                                      -   Józef.
                                      -   Bronisław.
                                      -   Antoni, żonaty z Marią . . . . . . , mieszkają w
                                                                   Krakowie. Mają (2) córki.

                                     

                   7k - Wawrzyniec (ur. 12.08.1927; zm. 20.05.2006).
                                      Był kawalerem. Mieszkał od 1960r w Mąkolnie.

 

Ad 8 - Tekla Cichoń i . . . . . .  Tomala mieszkali w Janowcu.
                   Dzieci (2):
                   8a - Maria, zamężna z Jakubem Nosal z Luszowic.

                  
                   8b - Józef.

 

Ad 9 - Maria Cichoń i Stanisław Nosal.
                                               
Mieszkali w Żarówce nr 167.

          Stanisław służył przed I Wojną Światową w Armii Austriackiej w tej
          samej jednostce co Wawrzyniec Cichoń (dział: Ad 5). Również
          dostał się do niewoli rosyjskiej i kilka lat spędził w syberyjskiej
          tajdze.

Mieli (8) dzieci:

9a - Józef (*1921), żonaty (od lutego1950) z Leokadią
                                                          Malinowską
(*1923)
.

                             Józef powrócił z pracy przymusowej (od 1940r) w
                             Niemczech w czerwcu 1945r. Po kilku miesiącach
                             pobytu w zniszczonej Żarówce wyjechał do Złotego
                             Stoku i zatrudnił się jako górnik w kopalni rudy arsenu
                             i złota.
                             Leokadia urodziła się we wsi Jan Dziadek (obecnie
                             Zielona Modrzewina) w pow. Końskie. Od 1938 r
                             pracowała w Warszawie, brała czynny udział w Ruchu
                             Oporu. Jej dom rodzinny był miejscem wielu
                             spektakularnych wydarzeń partyzanckich, począwszy
                             od oddziału mjr. Hubala. Leokadia jest inwalidą
                             wojennym. W lutym 1944r została pobita i
                             aresztowana przez żandarmów w pociągu relacji
                             Skarżysko - Warszawa. W rejonie Warki Leokadia
                             wyskoczyła przez okno toalety z pędzącego pociągu.
                             Ocknęła się dopiero po kilku dniach w szpitalu w
                             Radomiu, cała w gipsie, z licznymi złamaniami,
                             uratowana przez nieznane osoby.
                             Józef w 1960r został przeniesiony w ramach redukcji
                             zatrudnienia do kopalni rudy żelaza w Łęczycy, skąd
                             przeniósł się do KWK „Mortimer Porąbka” w Zagórzu k.
                             Sosnowca, by ostatecznie pracować w KWK „1 Maja” w
                             Wodzisławiu Śl. od grudnia 1961 do 1974r. W tym też
                             roku rodzina przeprowadziła się ze Złotego Stoku do
                             Piastowa k. Warszawy. 

                                      Dzieci (3):    

                                      -   Zbigniew (*1951), żonaty z Grażyną
                                                                             Lewandowicz.

                                                Zbigniew jest pracownikiem naukowym
                                                Polit. Warszawskiej. Jest także sędzią
                                                wioślarskim   klasy międzynarodowej.
                                                                   Mieszkają w Piastowie.

                                                          Mają (1) córkę: Joanna (*2005).

-         Helena (*1952), zamężna z Józefem
                        Nosalem z Żarówki.
                        Mieszkają w Piastowie.
              Mają (3) dzieci:
              - Rafał (*1973).
              - Justyna (*1989).
              - Wojciech (*1992).

                                      -    Daniel (*1961), żonaty z Anną Chłystek.
                                                Daniel ukończył AWF w Krakowie.
                                                                   Mieszkają w Piastowie.

                                                          Mają (2) synów:
                                                          - Miłosz (*1992).
                                                          - Kuba (*1994).
                  

                   9b - Marcin (*1923), żonaty z Weroniką
                                                                   Bajor (1935-1970).

                             Marcin w latach 1943/44r był więźniem w niemieckim
                             obozie pracy w Płaszowie (Kraków).
                                                Miejsce zamieszkania: Żarówka.

          Dzieci (2) synów:

-         Zygmunt, żonaty z Zofią Koczwara.
                        Mieszkają w Żarówce.
              Mają (4) dzieci:
              - Anna (*1990).
              - Sabina (*1993).
              - Justyna.
              - Marta (*2004).

-         Stanisław, żonaty z Krystyną Widelską.
              Mieszkają w Nowej Wsi - Bielizny.
              Mają (1) córkę: Ewelina (*1993).

                                      

                   9c - Teofila (*1926), zamężna ze Stanisławem Oleksiak.
                                      W latach 1940/45 pracowała przymusowo
                                      w Niemczech.
                                                Mieszkają w Bielawie k. Dzierżoniowa.

 

                   9d - Aniela (*1928).                Mieszka w Żarówce.

 

                   9e - Julia (*1930), zamężna z Michałem Wojnar.

                                                Mieszkają w Bielawie k. Dzierżoniowa.

                                      Dzieci (3) córki:

-         Wanda.

-         Teresa.

-         Jadwiga.

 

                   9f - Stanisław (*1935), żonaty od 1965r z Krystyną
                                                                                      Kuban
.

                             Stanisław uczył się w Technikum Mechaniczno -
                             Radiotechnicznym w Dzierżoniowie od 1950r. Po jego
                             ukończeniu otrzymał nakaz pracy w Przędzalni
                             Ścinawka Średnia k. Nowej Rudy. Służbę wojskową w
                             latach 1955 - 1957 pełnił w jednostce w Słubicach.
                             Następnie pracował w Bielawie (Bieltex), awansując do
                             stanowiska kierownika działu produkcji. Po 40. latach
                             pracy odszedł na emeryturę.
                                      Dzieci (3) synów:

-         Mirosław (*1966), kawaler, mieszka w
                                           Bielawie.

-         Krzysztof (*1967), żonaty z Mariolą Czerwiec.

                                                                   Mieszkają w Bielawie.

                                                          Mają (2) dzieci: Kamila (*1988).
                                                                                Mariusz (*1990).

-         Robert (*1970), kawaler, pracuje we
                                           Włoszech.

                   9g - Maria (*1937), zamężna z Antonim Pulak.

                                                          Mieszkają w Krakowie - Bieżanów.

                                      Dzieci (3):

-         Dorota, zamężna.        
                        Mieszkają w Krakowie.
                        Mają (3) dzieci.

-         Paweł, żonaty.    Mieszkają w Krakowie.

-         Bożena, zamężna.Mieszkają w Krakowie.

 

                   9h - Katarzyna (*1939).                    Mieszka w Żarówce.

 

 

Ad 10 - Zofia Cichoń i Adam Janiec. Miejsce zamieszk.: Bielizny.
                   Mieli (3) dzieci:

10a - Józef Janiec (1927-2005) żonaty z Janiną

Woszczyna (1925-2003).

                                       Miejsce zamieszkania od 1945r: Złoty Stok.
                                      Dzieci (3) synów:
                                      -   Leszek.
                                      -   Bogdan.
                                      -   Jan.

 

10b - Mieczysław  Janiec (1929-1981).

          Pracował w Bielawie jako stolarz. Ożenił się z Krystyną . . . .
                   (*1938) z Grybowa k. Nowego Sącza.
                                       Mieszkali w Krakowie i w Warszawie.
                             Dzieci (6):
                             -   Marek.
                             -   Andrzej.
                             -   Bożena.
                             -   Józef.
                             -   . . . . . .
                             -   Beata.

                          

          10c - Adela  Janiec, zamężna z Edwardem Bryłka.

                             Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś - Bielizny.

                                       Dzieci (2):

-         Kazimiera, mieszka w Zdziarcu.

-         Ryszard, w latach 80-tych wyświęcony
                                           na księdza.

                                           Od 2000r ks. kan. mgr Ryszard Adam
                                           Bryłka, dziekan, jest proboszczem w
                                           Gorzkowicach
(pow. piotrkowski).

 

    Drugie małżeństwo: Zofia i Franciszek Wilk.

                                      Miejsce zamieszkania: Nowa Wieś - Bielizny.

                   Mieli (3) dzieci:

10d - Józefa Wilk.           Miejsce zamieszkania: Kraków.

 

10e - Stanisław Wilk.

 

10f -  Daniel Wilk.

 

Po śmierci Zofii, wdowiec Franciszek ożenił się z .  Skrzyniarz.
         

Ad 11 - Jan Cichoń i Weronika Puła c. Feliksa i Bronisławy.
                                                          Mieszkali w Żarówce nr 157.

                                                Od sierpnia 1945r. mieszkali w Sosnowie.

                    Mieli (7) dzieci:

                   11a - Tadeusz (*1938), żonaty z Julią Sito (*1943)
                                                c. Kazimierza i Wiktorii z d. Mucha.

                             Tadeusz to „złota rączka”, twórca wielu pojazdów
                             rolniczych (z napędem i bez). Ukończył szkołę
                             zawodową w Ząbkowicach Śl., pracował w POM w
                             Kamieńcu Ząbk. a następnie w zakładach „Arsen” w
                             Złotym Stoku. Był kierowcą zakładowej karetki
                             pogotowia ratunkowego i wozu bojowego straży
                             pożarnej.

                             Miejsce zamieszkania: Sosnowa.

          Dzieci (3):

          -   Władysław (*1965), kawaler, obecny
                                                gospodarz.

          -   Kazimierz (*1967), żonaty z Anną
                                       Trybała (*1976).
                    Oboje są przedsiębiorcami w sferze
                    usługowej. Mieszkają w Złotym Stoku.

                             Mają (3) córki:

                             - Angelika (*1998).

                             - Katarzyna (*2002).

                             - Ewa (*2004).

-         Sabina (*1973), zamężna z Tadeuszem
                                  Waleryś (*1966).

                                                                   Mieszkają w Sosnowie.

                                                          Mają (2) synów:

                                                          - Piotr (*1998).

                                                          - Paweł (*2004).

 

                   11b - Władysława (*1939), zamężna z Witoldem
                                                                             Petzelt
(*1935).

                             Władysława jest zasłużonym pedagogiem. Witold był
                             pracownikiem
Huty Niklu w Szklarach k. Ząbkowic Śl.
                             oraz urzędnikiem Urzędu Miasta
w Ząbkowicach Śl.
                                                Mieszkali w Skalicach k. Henrykowa.
                                               
Od 40 lat mieszkają w Zabkowicach Śl.

                                      Dzieci (4):

                                      -   Wojciech (*1962), żonaty z Weroniką Spyrka.
                                                                   Mieszkają w Niemczech.

                                                          Mają (4) dzieci:

                                                          - Andreas.

                                                          - Sabrina.

                                                          - Milena.

                                                          - Dietmar.

-  Małgorzata (*1963), zamężna, mieszkają w
                                                          Holandii.
                             Dzieci (2): Damian i Monika.

-   Urszula (*1964), zamężna z Edwardem
                    Kopka,  prac. PKP w Kamieńcu Ząbk.

                                                 Mają (3) dzieci: Krzysztof, Katarzyna,
                                                                                       Jerzy.
                                      -   Mariusz (*1970), żonaty z Beatą Zymann.
                                                                   Mieszkają w Zabrzu.         

                                                          Mają (3) dzieci: Żaneta, Piotr,
                                                                                       Adrian.

 

                   11c - Stanisław (*1941), żonaty od 30.11.1963r z Janiną
                                                Zięba
(*1944) z Brzeszcz k. Oświęcimia.

                   Janina była pracownikiem państwowym, od 1998r na
                             emeryturze. Dziadek Janiny - Jan Róża (1884-1960)
                             był żołnierzem zawodowym Armii Austriackiej, służył
                             w Moravskiej Ostravie. Jej ojciec - Jan Zięba (1910-
                             1945) zginął w KL Auschwitz tuż przed Wyzwoleniem.

Stanisław - oficer WP (wojska chemiczne), na różnych
stanowiskach technicznych w sztabie Brygady, od
1988r na emeryturze. Był zawodnikiem sekcji
strzeleckiej WKS Wawel - Kraków (1960/62) oraz
Gwardii - Opole w l. 1964/66. Najlepsze osiągnięcie
sportowe: III miejsce w strzelaniu kulowym (kbks 5)
na Mistrzostwach Polski w 1961r.

Uczestniczył w akcjach przeciwpowodziowych:

-         Szczucin, lipiec 1960 (likwidacja przecieku
wału w miejscu jego przerwania w 1934r).

-         Pilce, gm. Kamieniec Ząbk.

-         Kotlina Kłodzka - wielokrotnie.

Radioamator - krótkofalowiec, znak wywoławczy
SP6BVR. Podczas 40. lat pracy w „eterze” (odliczając
2 lata przerwy spowodowanej wprowadzeniem stanu
wojennego), przeprowadził ponad 27 tys. łączności
ze wszystkimi kontynentami za pomocą telegrafii,
fonii, telewizji amatorskiej i emisji cyfrowych.

                                                          Miejsce zamieszkania: Kłodzko.

                                       Dzieci (2):

-         Sławomir (*1964), absolwent Szkoły Żeglugi

                                             Śródlądowej w Koźlu. Technik-mechanik.

                                           Miejsce zamieszkania: Klaudyn k. Warszawy.

-   Sylwia (*1972), zamężna z Ireneuszem
                                                Zborowskim (*1971).

                                                 Absolwentka Polit. Wroc., bankowiec.
                                              Miejsce zamieszkania: Szalejów D. (k. Kłodzka).

                                                Mają (1) córkę: Majka (*1999).

Rok 1942. Wspólne zdjęcie z sąsiadami z północnej strony - rodziną Ignacego Cichonia.

Z tyłu, w środku: Jan Cichoń i Weronika (z d. Puła) z synem Stanisławem (*1941) na ręku.

Pozostali od lewej: Maria (c. Anny i Józefa Jagody) - siostrzenicy Jana, żona Ignacego,

Ignacy, matka Ignacego. Z przodu: Tadeusz (*1938) i Władysława (*1939).

Kawalerowie w marynarkach: synowie Ignacego ( Józef, Stanisław i Antoni).

           

                    11d - Feliks (*1946), żonaty z Jadwigą
                                                                   Bielecką
(1949-1998).

                                      Feliks pracował w różnych zakładach w
                                      Ząbkowicach Śl. oraz Złotym Stoku; obecnie
                                      na emeryturze. Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

                                      Dzieci (2):    

                                      -   Grzegorz (*1971), żonaty z Małgorzatą
                                                          Misiaczyk, pracownik państwowy.
                                                                   Mieszkają w Złotym Stoku.

                                                          Mają (1) syna: Michał.

                                       -   Piotr (*1974), żonaty z Katarzyną Ruszkowską,
                                                absolwentką UWr - Wydział Prawa i
                                                Administracji. Piotr ukończył Akademię
                                                Rolniczą (Wydział Leśnictwa) w Krakowie.
                                                                   Mieszkają w Złotym Stoku.

                                                          Mają (1) córkę: Dominika (*1999).

                                                                  

                   11e - Józef (*1949). Był żonaty z Heleną Kramarczyk.
                                Pracował w kilku zakładach i instytucjach w Złotym
                                Stoku.                 Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

                                      Dzieci (2):

                                      -   Kamil (*15.06.1979), kawaler, absolwent                                                                                                     UWr.

                   -   Aleksandra (*15.06.1983), studiuje na UWr.

 

 

                   11f - Piotr (*1951), żonaty z Barbarą
                                                          Tandereszczak
(*1954).

                             Matka Barbary -Janina (z d. Siembab)
                             pochodziła z Dulczy W.
                             Piotr był pracownikiem państwowym, obecnie na
                             emeryturze. Należy do koła łowieckiego.
                                                Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

                   Dzieci (3):

          -   Darek (*1984), studiuje na Polit. Opolskiej.

          -   Marek (*1986).                             

          -   Joanna (*1994).

 

                   11g - Maria (*1954), zamężna z Henrykiem Płatek.

                                                          Miejsce zamieszkania: Sosnowiec.

                   `                 Dzieci (2):

                                      -   Krzysztof, kawaler.

                                      -   Agnieszka, zamężna z Markiem Piotrowskim.
                                                                   Mieszkają w Czeladzi.
                                                          Mają (1) syna.

Sosnowa nr 15 - ślub Tadeusza Cichonia i Julii z d. Sito - 19.07.1964r.

Od lewej, tylny rząd: Józef, Władysława (Petzelt), Witold Petzelt,
                   Stanisław, Janina z d. Zięba - żona Stanisława, Feliks.

Od lewej, z przodu: Piotr, Jan - Tato, Julia (Panna Młoda), Tadeusz (Pan
                   Młody),  Weronika - Mama, najmłodsza z rodzeństwa - Maria.

 

Synowie Jana i Weroniki Cichoń służyli w Wojsku Polskim łącznie 37 lat ...

         >  

       Tadeusz          Stanisław         Feliks             Józef               Piotr

       1958 - 1960        1959 - 1988       1966 - 1968            1968 - 1970       1971 - 1973

          JW 1238        OSWChem. Kraków    Szk. Spec. WPanc.   Szk. Podofic. WOP      JW 2773

        Kierowca        Sudecka Brygada WOP        w  Giżycku.              Łużycka BWOP               Jelenia Góra

                Opole                        Kłodzko                         brem               Przemyski OWOP

                                                                                   Krosno Odrz.        Kaszubska BWOP

 

 

Ad 12 - Aniela Cichoń i Leon Pryga.          Mieszkali w Żarówce.

                   Aniela przed ślubem wyemigrowała do Francji gdzie
                   pracowała jako pomoc domowa w gospodarstwie wiejskim.
                   Tam nauczyla się sztuki kucharskiej i cukierniczej. Po kilku
                   latach powróciła do kraju. Była "etatową" kucharką
                   większości uroczystości weselnych.

                   Mieli (4) dzieci:

                   12a - Józefa, zamężna z Janem Michońskim (    -    ).

                                                          Miejsce zamieszkania: Żarówka.

 

                   12b - Stanisław (*1933), żonaty ze Stanisławą . . . . . .
                                                                             z Kolbuszowej.
                                      Dzieci (1) córka:
                                      -   Ewa.

 

                   12c - Władysław (1935), żonaty z Heleną
                                                                   Pryga
ze Zdziarca.
                                      Dzieci (1) córka:
                                      -   Anna.

 

                   12d - Czesław (*1948), żonaty z Józefą . . . . . . . .
                                      Dzieci (1) córka:
                                      -   Anna.

 

                  

                                Julia i Aniela - najmłodsze dzieci Józefa Cichonia i Teofilii z d. Pryga.

                                                                                Żarówka, ok. 1935r.

Ad 13 - Julia Cichoń i Józef Kaczor. Mieszkali w Żarówce.

                   Julia miała problemy zdrowotne po urodzeniu syna.
                   Własnym staraniem załatwiła sobie przeprowadzenie operacji
                   w szpitalu w Krakowie. Operacja, niestety, zakończyła się
                   tragicznie. Została pochowana w Krakowie, w zasadzie bez
                   udziału najbliższych;  tym czasie rozpoczęła się II Wojna
                   Światowa....

                   Mieli (1) syna:                 

                   13a - Stefan (*1934), żonaty ze Stanisławą
                                                                   Bulwa
z Ożar.

                             Stefan przyjechał z ojcem w 1945r. na Dolny Śląsk.

 Zamieszkali początkowo w Płonicy a następnie w
          Złotym Stoku. Na początku lat 60-tych wyjechali do
          Tarnobrzega. Stefan pracował tam w „Siarkopolu”.
                    Dzieci (3):
                    -   Andrzej (*1955).
                    -   Stefania (*1957).
                    -   Witold (*1961). 

          Ojciec Stefana, wdowiec Józef ożenił się ponownie z Weroniką                                                                                         Gurda.

Dzieci (2) córki:

                   A. Anna, mieszka w Dzierżoniowie.

 

                   B. Krystyna, zamężna z Józefem Cichoniem (1935-2000).

                             Patrz: Korzenie rodziny Puła (dział Ad 5, poz. C).

 

*************************************************************

*************************************************************

Uwagi i wyjaśnienia:

          Do spisania niniejszego opracowania zmobilizowały mnie następujące
okoliczności:
- destrukcyjne działanie upływającego czasu, w wyniku którego zacierają się
  w ludzkiej pamięci dobre i złe wydarzenia towarzyszące każdemu pokoleniu;

- potrzeba zachowania dla potomnych wizerunku przodków, ich dokonań a
  nieraz  bolesnych porażek;

- wykorzystanie szansy stworzonej przez obecną rewolucję informatyczną,
  dającą fantastyczne możliwości komunikowania się ludzi, przesyłania słów
  i obrazów.

Historię tworzą nie tylko osoby piastujący wysokie stanowiska; na obraz
społeczeństwa składają  się działania każdego Człowieka. Wszystkie
pokolenia miały do pokonania dramatyczne wyzwania. Prześledzenie,
nawet skrótowe, okresu prawie 200 lat, który zawiera losy naszych
przodków a po części nas samych, zmusza do refleksji, zadumy i szacunku.

Trudno nazwać moralizowaniem mojego skromnego poglądu, że zasady
etyczne wpajane przez naszych dziadków i rodziców - Żarowian,
odpowiadają najlepszym standardom. Szacunek dla starszych, wrażliwość
na krzywdę i ludzką biedę, liczenie się z opinią i osądem innych, a także
wielka determinacja w walce o godne życie - to przesłanie dla wszystkich.
Pojedyncze niepowodzenia mogą tylko potwierdzać tą regułę.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uratowali od zapomnienia fakty
i osoby tak bliskie naszym sercom.

Szczególne zasługi w opracowaniu dziejów rodu Cichoni miał Ś.P. Jan
Puła (1923-2005), który był prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszych
rodzinach i społeczności Żarowian.
Wykorzystano również dostępne informacje publikowane w Internecie.
Niniejsze opracowanie stanowi efekt zbiorowej pracy przedstawicieli
poszczególnych gałęzi naszej wielkiej Rodziny.

Szczególnie cenne informacje wnieśli:

-         Zygmunt Puła (*1949), Kraków.

-         Stanisław Nosal (*1935), Bielawa.

-         Józef Kadulski (*1929), Kłodzko.               

                                      -   Zofia Janiec (*1931), Złoty Stok.
                                      -   Władysława Kmieć (*1955), Żarówka.

 

                                      Zestawił:       Stanisław Cichoń (*1941)

                                                          Kłodzko, październik 2006r.