ill titleJan Ziobroń - społecznik Radomyśla Wielkiego

Jan Ziobroń - główny inicjator i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej. Jan Ziobroń urodził się 1 stycznia 1937 roku w Tarnowie, jako syn Marii z domu Wolińska i Wojciecha - urzędnika pocztowego. Dzieciństwo spędza w Radomyślu Wielkim. W 1954 roku kończy naukę w Liceum Pedagogicznym w Mielcu. Z chwilą zakończenia edukacji w Liceum, podejmuje pracę nauczyciela w kilku szkołach podstawowych.

Na placówce Piaski - Drużków pełnił przez 9 lat funkcję dyrektora szkoły. W 1977 roku broni pracę magisterską, która wieńczy lata studiowania na wydziale geograficzno - biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Już jako magister Jan Ziobroń wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie zakłada Szkołę Rolniczą. Pracuje nad historią miasta i w 1981 roku wydaje "Monografię Radomyśla Wielkiego". W 1984 roku Jan Ziobroń przechodzi na emeryturę. Uwzględniając zapotrzebowanie społeczne i własne zamiłowania zakłada miesięcznik "Ziemia Radomyska".

We wrześniu 1990 roku ukazuje się pierwszy numer nowego czasopisma, którego redaktorem naczelnym jest Jan Ziobroń. Działa społecznie prowadząc Izbę Pamięci, jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej. Angażuje się w akcje społeczne, kulturalne, upowszechniające historię regionu.

Zajmuje się historią miasta: Pomnik Martyrologii Żydów, tablica pamiątkowe poświęcone Zbigniewowi Matula ps. "Radomyśl" i Stanisławowi Sołysowi ps. "Wójt".

Lubi podróżować, zwiedził Rzym, Paryż, Izrael i Danię.

Za nienaganną 20 - letnią pracę pedagogiczną odznaczony zostaje Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast w 1998 roku za działalność w organizacjach pozarządowych (Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej )odznaczony zostaje Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za inicjatywę i pracę na rzecz Małej Ojczyzny, oraz ludzi którzy ją przez lata tworzyli, w dniu 4 marca 1999 roku przez czytelników "Gazety Krakowskiej" wybrany został człowiekiem Roku 1998.