ill titleStanisław Pryga (*18.09.1931 +31.01.2004)

Tekst i zdjęcie: Stanisław Pryga (syn).


Stanisław Pryga

Pryga Stanisław urodzony 18 września 1931 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną oraz kurs przysposobienia rolniczego, jak wszyscy w tamtym czasie pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. Ożeniony z Rozalią Frankowicz. Wspólnie doczekali się czworga dzieci: Zofii, Zygmunta, Stanisława i Janusza. W 1958 roku po rezygnacji z funkcji sołtysa Franciszka Puły, cała wieś jednogłośnie wybrała go sołtysem i nie zawiodła się - funkcje te pełnił przez 30 lat, aż do 1988 r.

Przy jego czynnym współudziale budowało się w czynie społecznym przez kilka lat drogę przez wieś. W roku 1963 następuje elektryfikacja wsi, sołtys organizuje pomoc w zwózce słupów elektrycznych ze stacji kolejowej w Czarnej oraz pomoc w ich rozwiezieniu i ustawianiu. Gdy rozpoczęła się melioracja gruntów w gminie, organizuje spółkę wodną na wsi. W okresie 3 lat wszystkie grunta w Żarówce są zmeliorowane. Efektem dobrej współpracy z kierownictwem szkoły była decyzja o budowie nowego budynku szkoły oraz Domu Nauczyciela. Prace rozpoczęto w 1967 natomiast otwarcia dokonano w 21 lipca 1968 r.

Stanisław Pryga był jednym z aktywnie zaangażowanych mieszkańców Żarówki, w inicjatywę budowy kaplicy wraz z punktem katechetycznym. Dzięki zabiegom sołtysa oraz członków Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy z Punktem Katechetycznym, 1 maja 1983 r, dokonano uroczystego wbudowania kamienia węgielnego Stanisław Pryga był wieloletnim działaczem ZSL (później PSL) oraz radnym Rady Gminnej w latach 1978-1982, 1984-1988 oraz 1988-1992.

Za swoja prace na rzecz społeczeństwa został odznaczony przez Radę Państwa Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 1977, a w roku 1987 uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto w 1983 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie nadało Stanisławowi Pryga odznakę za zasługi dla Województwa Tarnowskiego. W roku 1985 r. został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które przyznało mu odznakę Przyjaciel Dziecka. Stanisław Pryga zmarł po ciężkiej chorobie 31 stycznia 2004 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Żarówce.