ill title Ks. Marian Grzanka - wspomnienie

Artykuł: Nasza Gazeta [Marzec 2011]

Opubikowane dzięki uprzejmosci P. Małgorzaty Warias.

Marian Grzanka urodził się 22 października 1934 r. jako jedno z czworga dzieci Piotra, organisty, Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zdziarcu i Marii Rybińskiej. Szkołę podstawową rozpoczął w roku 1941 w Zdziarcu, a następnie kształcił się w Radomyślu Wielkim, Mielcu i Tarnowie, gdzie uczęszczał do "małego seminarium".

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1953 r. rozpoczął studia teologiczne w seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1958 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie z rąk biskupa Karola Pękali. 6 lipca wraz z ks. Bronisławem Marczykiem odprawili w rodzinnej parafii msze prymicyjne. Świeżo upieczeni kapłani zostali skierowani do pracy katechetycznej. Ks. Marian pracował w parafiach Narodzenia NMP w Piwnicznej Zdroju, Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie i Św. Jakuba w Brzesku. Po dwunastu latach biskup Jerzy Ablewicz mianował go rektorem kaplicy NMP Nieustającej Pomocy w Niedomicach. Decyzją bpa Józefa Życińskiego z 11 czerwca 1991 r. został przeniesiony do parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie Mościcach oraz mianowany proboszczem parafii i dziekanem dekanatu Tarnów Zachód.

W roku 2004 przeszedł na emeryturę, ale pozostał w parafii Tarnów- Mościce, zajmując się Duszpasterstwem Rencistów i Emerytów przy Zakładach Azotowych. Zmarł 1 stycznia 2009 roku.