ill titleIII Parada Konna w Żarówce

Artykuł: Nasza Gazeta, czerwiec-sierpień 2011

Opubikowane dzięki uprzejmosci P. Małgorzaty Warias.

W dniu 29 maja 2011 roku miała miejsce kolejna, III Parada Konna, której organizatorami było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce oraz Rada Wsi Żarówka na czele z radną Józefą Smagacz, zaś patronat objął Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Mielcu i Burmistrz Gminy Radomyśl Wielki.

Impreza przyciągnęła tłumy ludzi. Oprócz mieszkańców gminy Radomyśl Wielki, sporą część widzów stanowili obywatele sąsiednich gmin i powiatów, od okolic Jasła aż po Dąbrowę Tarnowską. Wśród zaproszonych gości przybyli: Jan Tarapata - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Eugeniusz Ryba i Józef Smaczny - radni powiatowi, Andrzej Chrabąszcz - starosta powiatu mieleckiego, Jan Miękoś - przewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, Józef Rybiński - burmistrz Radomyśla Wielkiego, Stanisław Lonczak - zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego, Halina Jołda - przewodnicząca Powiatowej Izby Rolniczej, Stanisław Żyła - komendant Posterunku Policji, Artur Olchawa - dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielki i Ryszard Majdański - wiceprzewodniczący Towarzystwa Ziemi Radomyskiej i lekarz weterynarii.

Wszystkich serdecznie i ciepło powitał zastępca burmistrza, a zarazem prezes Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomyślu Wielkim - Stanisław Lonczak. Pogratulował pomysłu imprezy, podziękował za jej organizację i zaprosił do wspaniałej zabawy. Najpierw publiczność obejrzała championat i konkurs w powożeniu, który poprowadził kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie - Marek Gibała wraz ze swoimi współpracownikami. Wszyscy uczestnicy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymali upominki, które wręczali przybyli goście. W championacie klaczy zarodowych polski koń zimnokrwisty wzięło udział 5 klaczy. Pierwsze miejsce zajął Janusz Wiktor z Kamionki koło Ropczyc, drugie - Bogdan Zaraza z Podlesia, gmina Czarna, zaś trzecie - Tadeusz Łaz z Podborza, gmina Radomyśl Wielki. W drugiej kategorii, w championacie klaczy zarodowych polski koń szlachetnej półkrwi również wzięło udział 5 klaczy. Pierwsze miejsce przypadło Hieronimowi Kwietniowi z Malinia, drugie - Hubertowi Majkutewiczowi z Mielca, zaś trzecie Zbigniewowi Bale ze Starej Jastrząbki gm. Czarna i Kazimierzowi Ćwięce z Trzciny koło Mielca. W konkursie w powożeniu zaprzęgami uczestniczyło 12 zaprzęgów. Pierwsze miejsce zajęli Damian Skrzyniarz (właściciel i powożący) i Przemysław Skrzyniarz (luzak) z Dulczy Wielkiej. Drugie miejsce zajęli Feliks Jaje (właściciel), Sławomir Kużdżał (powożący) i Anna Gwóźdź (luzak) z Radomyśla Wielkiego. Na trzecim podium stanęli: Feliks Jaje (właściciel i powożący) i Józef Kużdżał (luzak) z Radomyśla Wielkiego.

W międzyczasie każdy mógł wziąć udział w loterii fantowej w której każdy los wygrywał. Główne nagrody w loterii to: komplet przednich opon do ciągnika 60 ufundowanych przez PIT STOP w Radomyślu Wielkim, rower górski (fundator - Trans - rower Roman Tylec z Dąbia), odkurzacz (fundator - Alina i Feliks Jaje z Radomyśla Wielkiego), suszarki, maszynka do strzyżenia włosów (fundator - DOREX z Radomyśla Wielkiego), sprzęt budowlany (fundator - TRANS - MAT Stanisław Niedbalec z Żarówki), firany, serwetki, obrusy (fundator - firma "Beata" Beaty Żytniak z Żarówki), artykuły gospodarstwa domowego (fundator - Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim), trzy żywe indyki (fundator - Ryszard Wnuk z Żarówki) oraz wędliny z masarni braci Giżów z Żarówki. Podczas dalszej części uroczystości krótki koncert piosenki ludowej dała kapela Żarowianie. Imprezę zakończyła zabawa podczas której przygrywał zespół muzyczny "Tabu".