ill titleMaszyny i urządzenia rolnicze

Dawne narzędzia i maszyny rolnicze

Dawne narzędzia rolnicze ze zbiorów R. Wnuka, lipiec 2007