ill titleNazwiska

Pochodzenie nazwisk

Na podstawie pracy magisterskie Krystyny Mleczko "Nazwiska mieszkanców parafii Zdziarzec w latach 1786-1920"
WSP w Krakowie, Kraków 1980

Wnioski końcowe:

  1. Nazwiska w XVIII wieku, na badanym terenie, jest już stałą formą dziedziczną, o czym świadczy brak zapisów w postaci samych imion i niewielkie tylko różnice fonetyczne w obrębie tych samych nazwisk.
  2. 51% zebranego materiału nomastycznego stanowią nazwiska prymarne, utworzone w oparciu o bogata bazę odapelatywną, charakterystyczną dla nazwiska chłopskiego.
  3. Nazwiska obce pojawiają się w omawianym materiale sporadycznie i stanowią zaledwie 3% nazw osobowych.