ill titleKaplica w Żarówce pod wezwazniem MB Królowej Polski

Kaplica w Zarowce
Kaplica w Żarówce pod wezwazniem MB Królowej Polski. Zdjęcie wykonane w 1998 roku, autor: M.Wnuk.