ill titleDożynki Gminne (w gminie Czarna) w Starej Jastrząbce w 2001

Zdjęcia zrobione w Starej Jastrząbce w 2001 roku.


Jeden z wieńców dożynkowych


Tak się kiedyś robił masło w maselnicy. Ryszard Wnuk z wnukami: Agatką i Bartusiem