ill titleFranciszek (Frank) Kryczka

Franciszek Kryczka słuzył w Wojsku Polskim w czasie kampani wrześniowej 1939 roku.
Zdjęcie wykonano prawdopodobnie we Lwowie 1939

 Franciszek Kryczka

Franciszek Kryczka.
Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1937. Zdjęcie przysłane przez Susan Kryczka.

 Franciszek Kryczka

Franciszek Kryczka z córką Władysławą
Zdjęcie wykonano w Niemczech w 1947. Zdjęcie przysłane przez Susan Kryczka.

 Franciszek Kryczka

Franciszek Kryczka z mężem siostry Telki - George Duros.
Zdjęcie wykonano w USA w 19580. Zdjęcie przysłane przez Susan Kryczka.

 Franciszek Kryczka

Franciszek Kryczka z zoną Anną.
Zdjęcie wykonano w USA w 1960. Zdjęcie przysłane przez Susan Kryczka.

 Franciszek Kryczka