ill titleKościół ś.ś. Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce


Kościół ś.ś. Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce. Zdjęcie zrobione w 2001 roku, autor: M.Wnuk.