ill titleZdjęcia rodziny Frankowicz


Ślub Tadeusza Frankowicza. Stoją: trzeci od prawej Antoni Frankowicz, Tadusz Frankowicz z żoną Romą, Jóżefa Wnuk (z d. Frankowicz), Mieczysław Frankowicz. Siedzą od lewej: rodzice panny młodej i rodzice pana młodego: Franciszek Frankowicz i Władysława (z d. Kryczka).
Zdjęcie zrobione ok. 1967.


Władysława Frankowicz z domu Kryczka i syn Antoni Frankowicz.
Zdjęcie zrobione w Żarówce w 1994 roku. Autor. M. Wnuk.