ill titleReferendum akcesyjne do Uni Europejskiej - Żarówka maj 2003

Zdjęcia wykonane przez Mirosława Wnuk


Od prawej: Aleksander Mróz, Stanisław Pryga, Marek Jachym, Małgorzata Wiatr, Bernadetta Smagacz.


Zdjęcia wykonano w Komisji Obwodowej w Szkole Podstawowej w Żarówce. Maj 2003.