ill titleOchotnicza Straż Pożarna w Żarówce

Żarówka 2004. Zdjęcia wykonane przez Stanisława Prygę


Od lewej: Dariusz Kłoda (dowódca), Bednarz, Grzegorz Czapiga (Mały), Grzegorz Czuchra, Pęczek, 3,
W dolnym rzędzie: (Pióro)


Załoga wozu przed Domem Strażaka. 2004


Wóz strażacki przed Domem Strażaka. 2004