ill titleKurs pieczenia i gotowania G. A. IV. Żarówka 1966

Zdjęcia przesłane przez Artura Wolaka "Łysego"


Stoją dd góry:Rozalia Krzystyniak ( z d. Ćwiok), Helena Cymbor ( z d. Cymbor), Helena Madura, Antonina Kłoda (z d.Żytniak), Józefa Jogoda (z d. Puła), ???, ???, Helena Popera (z d. Pryga).
Stoją w środku: Józefa Trojak ( z d. Bednarz), ??? Zając ( Zdziarzec).