ill titleŚw. Mikołaj w Żarówce w 2004

Zdjęcia wykonane przez Grzegorza Cichonia, przesłane przez Stanisława Prygę.


Woźnica Tadeusz Czapiga, obok - Aleksander Mróz, Mikołaj - Krzysztof Giża. Bryczka - własność Wójta.