Memento mori ..., czy pamiętamy cz.2 ?

Opracowanie: Stanisław Cichoń. Zdjęcia Janina i Stanisław Cichoń. Kłodzko, wrzesień 2006.

4. Cmentarze wojenne z I Wojny Światowej (Radgoszcz, Zasów).


Radgoszcz, Cmentarz Wojenny. Wydzielona część cmentarza w Radgoszczy - Cmentarz Wojenny poległych podczas I Wojny Światowej.


Radgoszcz, Cmentarz Wojenny. Imienny wykaz poległych żołnierzy pochowanych w zbiorowych mogiłach.


Zasów, Cmentarz Wojenny. Wydzielona część cmentarza w Zasowie - Cmentarz Wojenny poległych podczas I Wojny Światowej.


Zasów, Cmentarz Wojenny. Napis na centralnym pomniku (brak innych oznaczeń).

Powrót [ Back ] | Strona domowa [ Home page ] | Zdjęcia [ Photos ]

Mirosław Wnuk © 2006