Autor: Bernadetta Nicoś, Gość Niedzielny - Tarnów , 1998-08-02

U Przemienienia Pańskiego - Parafia w Radomyślu Wielkim

Radomyśl Wielki, jeszcze jako osada, w 1581 roku otrzymał prawa miejskie od Stefana Batorego. Natomiast parafia istnieje od 9 grudnia 1599 r., a ufundował ją Mikołaj Firlej i w tym samym roku erygował ją kardynał J. Radziwiłł. W 1609 r. bp P. Tylicki wyniósł probostwo do godności prepozytury i erygował tutaj kolegium mansjonarzy. W 1608 r. powstał szpital, a w 1596 r. - szkoła. Pierwszy kościół w Radomyślu Wielkim nosił wezwanie św. Michała Archanioła. Został zbudowany prawdopodobnie jeszcze przed 1595 r. Później kościół ten, nie wiadomo dokładnie z jakich przyczyn, spłonął. Znajdował się tu również klasztor i kościół Braci Szpitalnych Świętego Ducha wybudowany w latach 1615-1620, który to kościół w 1659 r. został wyniesiony do godności prepozytury szpitalnej przez bp. A. Trzebnickiego. Oprócz tego dokumenty historyczne wymieniają kaplicę św. Anny, która istniała tu w 1610 r.

Obecny kościół parafialny w Radomyślu Wielkim nosi wezwanie Przemienienia Pańskiego. Został on wybudowany w 1779 r., a konsekrowany w 1787 r. przez biskupa Janowskiego. W latach 1925-1935 kościół ten został powiększony i przebudowany staraniem ks. Franciszka Łukasińskiego. Dobudowano wówczas nawy boczne, dwie zakrystie oraz podwyższono nawę główną. Natomiast podczas działań wojennych, które dosięgły również i te tereny, w 1944 r. kościół został zniszczony. Jego odbudowę podjęto za czasów ks. J. Curyłło, po zakończeniu wojny w 1945 r., a prace zakończono w 1950 r.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim jest zbudowany z cegły, otynkowany, kryty blachą, trzynawowy. Bogate jest również wnętrze kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim ołtarz główny pochodzący z XX wieku, który przystrojony jest późnobarokowymi rzeźbami przedstawiającymi świętych: Piotra i Pawła, Stanisława oraz Wojciecha. W ołtarzu tym na centralnym miejscu znajduje się obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie. Obraz ten pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Był on już kilkakrotnie odnawiany, ostatni raz po 1945 r. Oprócz tego w kościele znajdują się jeszcze cztery inne ołtarze, marmurowa chrzcielnica pochodząca z późnego baroku oraz ambona z 1950 r. Na uwagę zasługują również obrazy: Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Anny i św. Jana Chrzciciela pochodzące z początku XIX w. W 1956 r. wzniesiono tutaj dzwonnicę wolno stojącą z trzema dzwonami odlanymi po 1945 r.

Parafianie szczególną czcią obdarzają Przemienienie Pańskie. Bardzo licznie gromadzą się na nowennie do Jezusa Przemienionego, która jest odprawiana w tutejszym kościele w każdy czwartek oraz w pierwszą niedzielę miesiąca. Przemienienie Pańskie czczone jest nie tylko przez samych parafian, ale również przez wiernych z okolicznych parafii. Wielu ludzi przychodzi do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim z trudnymi sprawami. Zamawiają tutaj Msze święte w swoich intencjach, o uproszenie wielu łask, a także bardzo często proszą o Msze święte dziękczynne za otrzymane łaski, wysłuchane prośby. Oprócz tego w każdą środę gromadzą się również na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tutejsi parafianie wykazują się dużą pobożnością, a także ofiarnością, o czym wspomina proboszcz parafii ks. Marian Marszałek. Mimo, że wielu z nich jest obecnie bezrobotnych, to jednak bardzo chętnie wspierają materialnie wszystkie prace prowadzone przy kościele. Choćby obecnie prowadzone są tu prace przy odnowieniu wieży kościelnej.

W parafii działa chór parafialny, Dziewczęca Służba Maryjna oraz Grupa Młodzieżowa. Podczas Mszy św. posługują licznie lektorzy i ministranci. Na terenie parafii znajduje się kilka szkół: Szkoła Podstawowa, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Wieczorowe o profilach rolniczych, a od kilku lat również jest tu Liceum Ogólnokształcące. Młodzież z tutejszych szkół licznie uczestniczy w katechizacji, a także rodzice na ogół bardzo chętnie współpracują z katechetami.

Obecnie parafia liczy ok. 2500 wiernych. Pracuje tutaj trzech kapłanów i cztery siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich. Liczne są tutaj również powołania do służby Bogu. Z parafii pochodzi 8 kapłanów, z których czterech pracuje w diecezji tarnowskiej, pozostali natomiast poza diecezją, obecnie jeden kleryk studiuje w Seminarium w Szczecinie.

Parafianie duchowo przygotowują się już do odpustu parafialnego, który tutaj odbywa się co roku, w niedzielę po 6 sierpnia ku czci Przemienienia Pańskiego.


Powrót | Strona domowa

Mirosław Wnuk © 2006-2003