ill titleU Matki Boskiej Zdziarzeckiej - Parafia Zdziarzec

Autor: Bernadetta Nicoś, Gość Niedzielny - Tarnów , 1998-10-25

U Matki Boskiej Zdziarzeckiej - Parafia Zdziarzec

O historii i życiu parafii w Zdziarcu z proboszczem, ks. Eugeniuszem Haburą rozmawia Bernadetta Nicoś.

- Gdzie położona jest parafia?

- Parafia nasza położona jest w dekanacie Radomyśl Wielki wzdłuż głównych dróg: Tarnów - Mielec i Radomyśl Wielki - Dębica.

- Jaka jest historia parafii w Zdziarcu?

- Parafia Zdziarzec należy do najstarszych, gdyż jej początki sięgają XIV w. Dokument o erygowaniu parafii pochodzi z 1320 r. Do 1938 r. do tej parafii należały cztery wioski: Zdziarzec, Żarówka, Dulcza Wielka i Janowiec. W 1938 r. samodzielny rektorat ustanowiono w Janowcu. Dziś jest to już samodzielna parafia. W latach 1984-1989 zbudowano również kaplicę filialną pw. MB Królowej Polski w Żarówce. W czasie II wojny światowej przez teren parafii przebiegał front, co spowodowało wysiedlenie ludności i wielkie straty materialne: spalone domy, zniszczony dobytek. Wskutek działań wojennych ucierpiał też kościół parafialny, z którego pozostały tylko częściowo mury i zakrystia. Później został odbudowany przez parafian, którym przewodził proboszcz, ks. Zygmunt Zając. Obecnie kościół jest wciąż upiększany. Teraz do parafii należy: Zdziarzec, Żarówka i część Dulczy Wielkiej, tzw. przysiółek Świerże.

- Kiedy została wybudwana świątynia parafialna i jakie nosi wezwanie?

- Jest to kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Został wybudowany w 1872 r. Poświęcił go w 1886 r. bp Łobos. W 1925 r. został przebudowany. Kościół ten nie wykazuje wyraźnych cech stylowych. Jest otynkowany, jednonawowy, kryty blachą.

- Jak wygląda duszpasterstwo w parafii?

- Oprócz tradycyjnych form religijności, jak praktyka Mszy św. i udzielania sakramentów, powszechny udział w katechizacji czy posługa miłosierdzia wobec chorych, szczególnie akcentowana jest w naszej wspólnocie parafialnej pobożność maryjna, której inspiracją i fundamentem jest kult łaskami słynącego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanego też obrazem Matki Bożej Zdzierzeckiej. Historia tego obrazu sięga XVIII w. Został namalowany według wzorów flamandzkich. W czasie wojny zniszczyli go żołnierze rosyjscy. Dokładną jego kopię, po 1945 r., ze zniszczonego obrazu pierwotnego wykonał Stachoń. Gdyby nie zawierucha wojenna i inne późniejsze przeszkody, obraz ten mógłby być koronowany. Dziś istnieją zresztą dowody szczególnych łask doznawanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Zdzierzeckiej, a potwierdzeniem tego są świadectwa składane w księdze łask. Innym szczególnym przejawem pobożności parafian jest wiara w prawdy eschatologiczne, co uwidacznia się w bardzo licznym udziale wiernych w nabożeństwach żałobnych, w trosce o miejsca wiecznego spoczynku, zarówno na cmentarzu parafialnym, gdzie stoi kaplica, jak i na cmentarzu filialnym, który powstał staraniem parafian z Żarówki. W naszej parafii działa modlitewna wspólnota pomocy dla czyśćca. Jej członkowie przez comiesięczne specjalne nabożeństwa i rozważania o prawdach eschatologiczych niosą pomoc duszom w czyścu cierpiącym. Odmawiana jest w każdy piątek koronka do Miłosierdzia Bożego. Cześć ku naszej Patronce rozwijamy i pielęgnujemy przez cotygodniowe nowenny i modlitwy różańcowe. Działa tutaj kilkanaście Róż Żywego Różańca: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku odbywa się odpust ku czci Nawiedzenia NMP w I niedzielę lipca oraz w II niedzielę października ku czci Matki Bożej Różańcowej z procesją do pięciu ołtarzy. Istnieją też w parafii trzy grupy misyjne dzieci, dwie Apostolskie Grupy Młodzieżowe, które prowadzi Ksiądz Katecheta. Są tutaj dwie liczne grupy lektorów i ministrantów oraz dwie grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej. Czytana jest prasa katolick. Jest również inicjatywna grupa Akcji Katolickiej. Prężnie działa też Caritas oraz Rada Duszpasterska i Rada Gospodarcza.

- Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że za wstawiennictwem Matki Bożej Zdziarzeckiej tutejsza wspólnota parafialna będzie się coraz bardziej rozwijać dla chwały Bożej.