Autor: GeP, Gazeta Krakowska, 2002-10-09

Hektary dla inwestorów

RADOMYŚL WIELKI.Plan już gotowy

Prawie 120 zmian wnieśli radni podczas ostatniej w tej kadencji sesji do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl Wielki. Jedna z nich dla przyszłości jej mieszkańców może mieć znaczenie strategiczne. W pobliżu sąsiednich Wadowic Górnych wydzielono pas o powierzchni około 50 hektarów pod działalność przemysłową. - Może uda się nam tam utworzyć podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu? - marzy się burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu.

Ale nawet i bez tego samorządowcom nie brakuje wiary, że to dobry pomysł. Należące dziś do prywatnych właścicieli tereny w przyszłości mają być idealnym miejscem dla rozwoju gminy.

Położone przy głównej drodze, nieopodal Mielca, mają stanowić bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny. Tym bardziej, że w strefie mieleckiej miejsca powoli zaczyna już brakować.

Do tego stopnia, że samorządowcy z Radomyśla odbierają już telefony z pytaniami, czy aby nie mają jakiegoś miejsca do zaoferowania.

Póki co odpowiedź musi brzmieć "nie", gdyż gmina takim majątkiem nie dysponuje.

Ale decyzja o zmianie przeznaczenia terenów graniczących z gminą Wadowice Górne ma tbyć pierwszym krokiem do zmiany tego stanu rzeczy. Zgodnie ze wstępnymi założeniami gmina miałaby rychło wykupić prywatne działki. Dzięki temu dysponowałaby niewątpliwym atutem w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, którzy zamiast chodzić za odpowiednim terenem i liczyć na brak sprzeciwu sąsiadów dla planowanej działalności gospodarczej mogliby niemal wszystko załatwić w urzędzie.

Według burmistrza Rybińskiego, który wierzy, że gospodarka będzie musiała w końcu ruszyć z miejsca, optymistyczna wizja nie jest oparta jedynie na dobrych wróżbach. Potwierdzeniem przekonania o inwestycyjnych walorach terenów znajdujących się na terenie gminy, mają być wstępne zapytania oferentów. Jeden z nich miał wprost interesować się wybudowaniem tutaj dużej hurtowni. (GeP)


Powrót | Strona domowa

Mirosław Wnuk © 2006-2003