Autor: Jolanta Palion, Wizjer Regionalny, 2001-05-15

Święto szkoły w Żarówce

14 maja 2001 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Żarówce obchodzili uroczyście święto szkoły. Tradycyjne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowej kaplicy. Następnie w holu szkolnym zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i zaproszeni goście: p. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - mgr Maria Koziara - Czapla, p. burmistrz miasta i gminy Radomyśl Wielki - inż. Józef Rybiński, z-ca burmistrza - p. Ryszard Hajduk, p. dyr. Zespołu Administracyjnego Szkół - dr Andrzej Przybyszewski, p. dyr. Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek - Bogusława Cetnar, prezes Związku Kombatantów w Radomyślu Wielkim - p. Marian Posłuszny oraz ks. Eugeniusz Habura - proboszcz parafii Zdziarzec, do której przynależy Żarówka. Pani dyrektor - mgr Bernadetta Smagacz powitała wszystkich zebranych i przypomniała krótko historię szkoły w Żarówce.

Punktem kulminacyjnym obchodów była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. mgr Jolanty Palion i p. mgr Małgorzaty Wiatr. Nad stroną muzyczną przedstawienia czuwała p. Józefa Smagacz. Młodzi wykonawcy w mundurkach harcerskich z biało - czerwonymi opaskami AK przybliżyli widzom sylwetkę Patrona szkoły - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz trudne lata okresu okupacji i Powstania Warszawskiego.

Ważnym akcentem obchodów był zorganizowany już po raz IX Konkurs Recytatorski im K.K. Baczyńskiego. Organizatorem konkursu jest z ramienia szkoły p. mgr Jolanta Palion. W tym roku został on poszerzony o uczniów gimnazjum . Tegoroczna edycja zgromadziła wyjątkowo dużą ilość uczestników; 18 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy: z Dąbia, Dąbrówki, Dulczy Małej, Dulczy Wielkiej, Janowca, Partyni, Podborza, Radomyśla Wielkiego i Żarówki oraz 7 recytatorów z Gimnazjum z Radomyśla Wielkigo. Wysoki poziom recytacji postawił w trudnej sytuacji jury, które ostatecznie przyznało I miejsce Katarzynie Czuchra (Dąbie) oraz trzy równorzędne II nagrody dla Klaudii Bielat i Natalii Dykas (Dulcza Wielka) oraz Pauliny Garncarczyk (Radomyśl Wielki). W II kategorii wiekowej (gimnazjum) zwyciężyła Katarzyna Mucha uczennica I klasy Gimnazjum w Radomyślu Wielkim. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Znane jest stwierdzenie, że konkursy recytatorskie odgrywają ogromną rolę w pracy nauczyciela i stanowią silną motywację do wysiłku dla ucznia, chcącego występować na scenie. Taka mobilizacja sił, wewnętrzna potrzeba i chęć pokazania swych możliwości przez dziecko stawia przed przygotowującym je opiekunem ogromne wymagania, dlatego organizatorzy wyrażają szczere podziękowania wszystkim nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu.

Imprezie towarzyszył konkurs plastyczny 'Szkoła moich marzeń' zorganizowany przez p. Elżbietę Słowik. Wszystkie prace były interesujące i pomysłowe, a główne nagrody otrzymali: Natalia Warias i Mariusz Popera kl. IV oraz Agnieszka Wiatr i Ilona Bawoł - w młodszej grupie wiekowej (kl. '0').

Dopełnieniem święta było spotkanie młodzieży z kombatantem p. Marianem Posłusznym. Żywa lekcja historii była ogromnym przeżyciem dla wszystkich uczniów szkoły, którzy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu i zadawali ciekawe pytania. Warto nadmienić, że Szkole Podstawowej w Żarówce jako pierwszej w gminie nadano imię. Święto Szkoły obchodzone jest od 1985 r., kiedy to staraniem ówczesnej Dyrektor p. Krystyny Mleczko szkoła przyjęła za swego patrona poetę i żołnierza Armii Krajowej - K.K. Baczyńskiego. Wówczas też rodzice ufundowali sztandar. Od tej pory poczet sztandarowy z Żarówki bierze udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach organizowanych na terenie gminy.


Powrót | Strona domowa

Mirosław Wnuk © 2006