ill title Obserwator lokalny "Jubileusz z Łubieńskimi"

Artykuł w "Obserwatorze lokalnym" (wrzesień 2010) z okazji jubileuszu 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Zassowie imienia Rodziny Łubieńskich.

Artykuł przesłany przez Panią Katarzynę z Dębicy, za pośrednictwem Stanisława Cichonia z Kłodzka.