ill titleDulcza Wielka

Informacje / Information
Ilość mieszkańców (2002 rok): 1713

Parafia: Dulcza Wielka poprzednio parafia Zdziarzec
Proboszcz: ks. Stanisława Staśko
Historia / History

Linki / Links
Szkoła Podstawowa / Primary School
Dulcza Wielka 0-14 68 37 404
Sport
Piłkarski klub sportowy - LZS "Jamnica" Dulcza Wielka - rozgrywki regionalne.
Opis / Description

Poniższy opis pochodzi z oficjalnej strony o Gminie Radomyśl Wielki.

Największa wioska w Gminie Radomyśl Wielki, leżąca nad rzeczką Jamnicą. Powstała w XIV wieku jako "Dolszcza". Po rozdziale na granic (podział na dwie osady), ukształtowała się nazwa Dulcza Wielka. Właścicielami Dulczy Wielkiej byli Sulimowie, Ligęzowie, Radziwiłłowie, Raczyńscy, Forystowie.

Dulcza Wielka przynależała do parafii Zdziarzec. W roku 1938 erygowano tu samodzielną parafię, a po wojnie wybudowano nowy kościół (1951-56).

Już od roku 1870 funkcjonowała tu szkoła jednoklasowa. Obecna 6-klasowa Szkoła Podstawowa mieści się w budynku wybudowanym w roku 1966 (tzw. 1000-latka), a wyremontowanym gruntownie w l. 1999-2003.

Od roku 1909 działa tu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Dulczy Wielkiej funkcjonuje filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Od roku 2001, z inicjatywy miejscowego proboszcza, ks. Stanisława Staśko, w Dulczy Wielkiej organizowany jest corocznie Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych.


www.radomyslwielki.pl © 2004