Janowiec
Informacje / Information

Poprzednia nazwa: Podlesie Żarowskie.

Ilość mieszkańców (2002 rok): 626

Parafia: Janowiec poprzednio parafia Zdziarzec

Zdjecia

Zdjecia z Janowca 2008

Szkoła Podstawowa / Primary School

Janowiec (014) 68 36 349

Sport

Piłkarski klub sportowy: LZS "Janovia" Janowiec. Liga powiatu Mielec. W sezonie 2003/04 - II miejsce.

Inne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Na terenie parafii znajduje się Dom Zakonny. Kontakt: Janowiec 9, 33-224 Żarówka, tel. (0-14) 683-63-39. Przełożona: S.M. Bertilla Zofia Siedlik. Sióstr 5.

Opis / Description

Najmłodsza pod względem samodzielności administracyjnej miejscowość w Gminie, gdyż wyodrębniona dopiero w roku 1947 z granic administracyjnych Żarówki na bazie tzw. Podlesia Żarowskiego. Nazwę zaczerpnięto od nazwy istniejącego tu niegdyś folwarku Janowiec.

W r. 1901 na terenie wioski zamieszkały Siostry Służebniczki Starowiejskie (mieszkają do dziś). One też założyły tu w roku 1933 pierwszą szkołę dwuklasową. Po wojnie dla potrzeb oświaty wybudowano nowy obiekt (1954), obecnie remontowany.

We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna. Janowiec od roku 1989 był samodzielnym rektoratem, a od 1997 samodzielną parafią.