Wybory samorządowe w Żarówce
Burmistrz bez zaplecza

Autor: GeP, Gazeta Krakowska, 2002-10-30

RADOMYŚL WIELKI. Rywale wygrali wyścig o mandaty Zwycięzca w wyborach bezpośrednich w gminie Radomyśl Wielki Józef Rybiński wcale nie będzie miał łatwego życia. W Radzie Gminy jego zaplecze jest skromne, a największą siłę prezentuje ugrupowanie jego największego rywala.

Ryszard Hajduk, dotychczasowy zastępca Rybińskiego, do wyborów poszedł osobno. Co prawda w rywalizację o fotel burmistrza wyraźnie przegrał, ale wyścig o mandaty dla Komitetu Wyborczego Wyborców R. Hajduka zakończył się sukcesem. W 15-osobowej radzie gminy zdobył on siedem mandatów, podczas gdy KWW Ludowe Forum Samorządowe popierające J. Rybińskiego uzyskało jedynie pięć mandatów. Pozostałymi podzieliły się trzy inne komitety: KWW Mieszkańców Górska i Pnia, KWW Niezależni oraz Kw Liga Polskich Rodzin. W tej sytuacji dla wybranego ponownie na urząd burmistrza Rybińskiego sytuacja może być co najmniej trudna. Chcąc uzyskać większość w radzie, musiałby pozyskać do współpracy trzech radnych rekrutujących się z trzech komitetów lub znaleźć wspólny język z obozem swojego niedawnego konkurenta. Obie ewentualności są znacznie trudniejsze niż pozyskanie przez zwolenników Hajduka jednego spośród trzech radnych będących jedynymi przedstawicielami swoich komitetów.

W szczegółach skład nowej rady w Radomyślu Wielkim przedstawia się następująco: Zygmunt Kotowski (Radomyśl Wielki), Stanisław Lipa (Partynia), Leszek Lis (Zdziarzec), Stanisław Pęczek (Żarówka), Józef Stopa (Dulcza Mała), Piotr Wąż (Dulcza Wielka), Robert Wilk (Dąbie) (wszyscy z KWW Ryszarda Hajduka); Kazimierz Dudek (Podborze), Stanisław Grzech (Ruda), Mateusz Jarosz (Radomyśl Wielki), Stanisław Para (Janowiec), Czesław Stopa (Dulcza Wielka) (wszyscy z Komitetu wyborczego Wyborców Ludowe Forum Samorządowe); Krzysztof Kopacz (Radomyśl Wielki - KWW Niezależni), Jan Miękoś (Górsko-Pień - KWW Mieszkańców Górska i Pnia) oraz Urszula Kudlik (Dąbrówka Wisłocka). (GeP)