Zdjęcia Hanny Makuch (1940-60) -- Probosz ksiądz Zygmunt Zając z dwoma dziewczynkami, które przystąpiły do pierwszej św. komunii.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniatury