Zdjęcia Hanny Makuch (1940-60) -- Ksiądz probosz Zygmunt Zając

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniatury